<Autenticació mitjançant teclat>

Especifiqueu les opcions d'autenticació mitjançant el teclat.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Nombre memòries cau per a usuaris d'inici de sessió>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>  <Autenticació mitjançant teclat>
Seleccioneu si voleu visualitzar els noms dels usuaris que hagin iniciat sessió anteriorment en una llista desplegable a la pantalla d'inici de sessió. Seleccioneu <0> per ocultar l'historial d'inici de sessió, i seleccioneu <1> per visualitzar només el nom de l'usuari que hagin iniciat sessió més recentment. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Nombre memòries cau per a usuaris d'inici de sessió>
<0>, <1>, <Màx. (Nombre màx. per disp.)>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Mostrar botó per canviar contras. al menú Opcions>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>  <Autenticació mitjançant teclat>
Seleccioneu si voleu permetre als usuaris canviar les contrasenyes mitjançant a l'extrem superior dret de la pantalla d'inici de sessió. Configuració dels mètodes d'inici de sessió dels usuaris i els dispositius d'autenticació
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mostrar botó per canviar contras. al menú Opcions>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Usar les tecles numèriques per l'autenticació>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>  <Autenticació mitjançant teclat>
Si el nom d'usuari i la contrasenya estan formats només per números, l'autenticació només es pot fer amb el teclat numèric.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar les tecles numèriques per l'autenticació>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Restringeix la reutilització de la contrasenya>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>  <Autenticació mitjançant teclat>
Especifiqueu si voleu prohibir la reutilització d'una contrasenya que ja s'ha utilitzat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Restringeix la reutilització de la contrasenya>
<On>, <Off>
Quan s'ha establert <On>:
<Número de les últimes contrasenyes prohibides>: De 1 a 24
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Parà. per al període de prohib. de can. de contrasenya>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió d'usuaris>  <Gestió d'autenticació>  <Autenticació mitjançant teclat>
Podeu especificar el període durant el qual es prohibeix canviar la contrasenya.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Parà. per al període de prohib. de can. de contrasenya>
<On>, <Off>
Quan s'ha establert <On>:
<Període de prohibició>: De 1 a 179
No
C
Settings/Registration Basic Information
9EF4-0R5