<Opcions comunic. dades del sistema>

Especifiqueu les opcions d'un DNS i un servidor intermediari que s'utilitzen per a la comunicació de dades del sistema específica a través d'una sublínia.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Opcions d'adreça de servidor DNS>

 (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de la sublínia> <Opcions comunic. dades del sistema>
Especifiqueu la configuració de l'adreça del servidor DNS per a la sublínia. Configuració del DNS de la sublínia
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'adreça de servidor DNS>
<Servidor DNS primari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Servidor DNS secundari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions de proxy>

 (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de la sublínia> <Opcions comunic. dades del sistema>
Especifiqueu la configuració del proxy per a la sublínia. Configuració d'un proxy
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de proxy>
<Usar proxy>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça de servidor> (Adreça IP o FQDN)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Número de port>: D'1 a 80 a 65535
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurar autenticació>
<Usar autenticació de proxy>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'usuari> (màxim 24 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya> (màxim 24 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Seleccioneu la línia que s'ha d'usar>

 (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de la sublínia> <Opcions comunic. dades del sistema>
Especifiqueu si voleu utilitzar la sublínia per comunicar-vos amb el servidor de control remot o amb el servidor de distribució.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Seleccioneu la línia que s'ha d'usar>
<Línia principal>, <Sublínia>
No
C
Settings/Registration Basic Information
9EF4-0JK