<Xarxa sense fil>

Especifiqueu les opcions de la xarxa LAN sense fil.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Opcions de xarxa sense fil>

 (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa>  <Xarxa sense fil>
Especifiqueu les opcions de la xarxa LAN sense fil. Connexió a una LAN sense fil
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mode botó d'ordre WPS>
<Mode codi PIN WPS>
<Altres (manuals)>
<Seleccionar punt d'accés>
Seleccioneu el punt d'accés i el tipus de seguretat de la llista
No
No
No
No
-
Autenticació WEP: <Introduir clau de xarxa (WEP)> (<Clau WEP>: Introduïu la clau WEP)
No
No
No
No
-
Xifrage WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE: <<Introduir clau de xarxa>> (<Clau de xifratge>: Introduïu la contrasenya WPA/WPA2-PSK)
No
No
No
No
-
<Introducció manual>
<SSID>: Introduïu l'SSID
No
No
No
No
-
<Opcions seguretat>: <Cap>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
No
No
No
No
-
<Opcions seguretat> (<WEP>)
<Aut. IEEE 802.11> (<Sistema obert>, <Clau compartida>), <Clau WEP 1>, <Clau WEP 2>, <Clau WEP 3>, <Clau WEP 4>
<Opcions seguretat>
<Mètode de xifratge> (<Auto>, <AES-CCMP>), <Clau de xifratge>
No
No
No
No
-

<Informació de xarxa sense fil>

 (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa>  <Xarxa sense fil>
Mostra la informació d'opcions de la LAN sense fil. Comproveu les opcions i la informació de la xarxa sense fil
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Informació de xarxa sense fil>
<Veure tot>
No
No
No
-
<Detalls>
No
No
No
-

<Mode d'estalvi d'energia>

 (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa>  <Xarxa sense fil>
Especifiqueu si voleu establir que l'equip entri en el mode d'estalvi d'energia periòdicament, segons els senyals que enviï un encaminador de xarxa sense fil. Connexió a una LAN sense fil
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mode d'estalvi d'energia>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
9EF4-0JE