Impressió de fitxers en una bústia de correu

Per imprimir els fitxers de la bústia, seguiu els procediments que s'indiquen a continuació. Els fitxers es desen amb les opcions d'impressió i, per tant, sempre podeu imprimir-los amb els mateixos resultats. Si establiu un període temps indefinit per desar fitxers a la bústia (Especificació de les opcions de bústia de correu) i deseu els documents que feu servir rutinàriament, com ara un full de portada de fax amb les opcions d'impressió, us estalviareu les molèsties d'imprimir des d'un ordinador.
1
Premeu <Fitxers desats>. La pantalla <Inici>
2
Premeu <Bústia>.
3
Seleccioneu la bústia que vulgueu.
Per obtenir informació sobre els elements de la pantalla i instruccions sobre com utilitzar-los, vegeu Edició de fitxers a la bústia de correu.
4
Seleccioneu un fitxer i premeu <Imprimir>.
Podeu seleccionar i imprimir un màxim de 100 fitxers d'una bústia al mateix temps. No obstant això, si hi ha treballs reservats a la bústia, el nombre de fitxers que podeu seleccionar i imprimir varia en funció del nombre de fitxers reservats.
5
Introduïu el número d'impressions amb les tecles numèriques.
Si seleccioneu diversos fitxers al pas 4, premeu <Canviar nre. de còpies> i introduïu el número d'impressions.
6
Especifiqueu les opcions d'impressió que calgui.
Per a les opcions d'impressió, vegeu Configuració de la pantalla i les operacions per imprimir fitxers desats.
A la pantalla de selecció de fitxers, els fitxers que es mostren amb una icona amb s'han desat conjuntament amb les opcions d'impressió especificades quan es van desar. Per imprimir amb aquestes opcions, no premeu <Canviar opc. d'impressió>. Les opcions especificades es podrien desactivar.
7
Premeu <Iniciar impressió>.
La impressió comença.
Per cancel·lar la impressió, premeu <Cancel·lar>.
Depenent del fitxer desat des d'un ordinador, és possible que la impressió no estigui disponible perquè l'equip no admet les opcions del fitxer.
També podeu mostrar la imatge de visualització prèvia del fitxer i imprimir-la des d'aquesta pantalla. Edició de fitxers a la bústia de correu
El nombre màxim de treballs d'impressió que es poden reservar és 100.
9EF4-0AE