Ús de l'espai d'emmagatzematge

El dispositiu d'emmagatzematge instal·lat a l'equip disposa "d'espai d'emmagatzematge" per desar, compartir i editar els documents llegits. Si connecteu dispositius de memòria a l'equip també podeu fer servir espai d'emmagatzematge extern. Podeu cercar i utilitzar l'espai d'emmagatzematge que millor s'adeqüi a les vostres necessitats.

Ús com a servidor de fitxers simple

Podeu fer servir l'equip com un servidor de fitxers desant dades a l'"Espai avançat", un espai on es permet l'accés de diversos ordinadors. Per exemple, si deseu documents llegits a l'Espai avançat, podeu compartir informació amb el personal de l'oficina. També podeu assignar una part de l'Espai avançat com a espai d'emmagatzematge personal que no estigui obert al públic.

Treball amb altres dispositius

Podeu accedir a l'emmagatzematge compartit de l'Espai avançat d'una altra impressora multifunció de Canon* des del vostre equip per dur a terme operacions remotes de fitxers, com ara desar i eliminar. Des de les altres impressores també es pot accedir i operar amb fitxers de l'Espai avançat del vostre equip, la qual cosa facilita la possibilitat de treballar conjuntament compartint dades i ampliant l'espai d'emmagatzematge sense un ordinador o un servidor de fitxers disponibles. També podeu accedir a un servidor del Windows des del vostre equip per realitzar operacions amb fitxers, com ara imprimir.
* Disponible només per a equips de la sèrie imageRUNNER ADVANCE connectats a una xarxa.

Edició de fitxers sense un ordinador

Llegint i desant documents en un espai d'emmagatzematge temporal o "bústia", podeu fer edicions simples dels fitxers, com combinar-los i eliminar-ne pàgines. La bústia no requereix cap configuració especial i, per tant, podeu començar a fer-la servir de manera ràpida i fàcil. Un cop heu editat els fitxers, podeu gestionar-los segons necessiteu. Per exemple, podeu imprimir-los i enviar-los a un ordinador per correu electrònic.

Treball amb dades en dispositius de memòria

Encara que l'equip no estigui connectat a una xarxa, l'ús de dispositius de memòria permet intercanviar dades fàcilment amb ordinadors. Amb un dispositiu de memòria també podeu canviar el nom i eliminar les dades que no vulgueu del dispositiu amb l'equip, a més desar dades llegides i imprimir-les.
9EF4-09X