Impressió de fitxers en un dispositiu de memòria

Encara que l'equip no estigui connectat a un ordinador, o no hi hagi cap controlador d'impressora instal·lat a l'ordinador, des de l'equip podeu imprimir els fitxers desats en un dispositiu de memòria.
1
Premeu <Fitxers desats>. La pantalla <Inici>
Si l'opció <Seleccionar opció en connectar dispositiu de memòria> està establerta en <On>, quan inseriu el dispositiu de memòria es mostra una drecera a <Imprimir des del dispositiu de memòria>. Premeu <Imprimir des del dispositiu de memòria> i aneu al pas 4. <Seleccionar opció en connectar dispositiu de memòria>Inserció d'un dispositiu de memòria
2
Premeu <Dispositiu memòria>.
3
Seleccioneu el dispositiu de memòria que vulgueu.
Per obtenir informació sobre els elements de la pantalla i instruccions sobre com utilitzar-los, vegeu Treball amb fitxers i carpetes en dispositius de memòria.
4
Seleccioneu un fitxer i premeu <Imprimir>.
Si seleccioneu fitxers PDF o XPS, aneu al pas 6.
Podeu seleccionar i imprimir un màxim de 6 fitxers d'un mateix dispositiu de memòria alhora.
5
Seleccioneu l'origen de paper i premeu <Bé>.
6
Introduïu el número d'impressions amb les tecles numèriques.
Si seleccioneu diversos fitxers al pas 4, premeu <Canviar nre. de còpies> i introduïu el número d'impressions.
7
Especifiqueu les opcions d'impressió que calgui.
Per a les opcions d'impressió, vegeu Configuració de la pantalla i les operacions per imprimir fitxers desats.
Per imprimir un fitxer amb contrasenya, premeu <Opcions>  <Contrasenya obrir docum.>  <Contrasenya de xifratge> o <Contrasenya de directiva>, escriviu la contrasenya i premeu <Bé>. Per imprimir fitxers PDF amb prohibició d'impressió o per imprimir en alta resolució fitxers PDF que només es puguin imprimir amb baixa resolució, introduïu la contrasenya especificada.
Si premeu <Iniciar impressió> sense introduir una contrasenya i el fitxer té una contrasenya de xifratge, es mostra una pantalla d'introducció de contrasenya.
8
Premeu <Iniciar impressió>.
La impressió comença.
Per cancel·lar la impressió, premeu <Cancel·lar>  <Sí>.
9EF4-0AR