Ubicacions d'emmagatzematge i formats de fitxer per a cada mode

A la pantalla Opcions d'impressió, seleccioneu <Opcions> per accedir a una gran varietat d'opcions d'impressió que s'adapten a totes les vostres necessitats. Les <Opcions> que es poden utilitzat varien en funció de les ubicacions d'emmagatzematge i el format de fitxer.
Aquestes són les <Opcions> compatibles amb cada ubicació d'emmagatzematge i format de fitxer.
: Disponible
-: No disponible
Opcions
Emmagatzematge
Bústia
Espai avançat/ Xarxa / Dispositiu de memòria
TIFF/JPEG
PDF
XPS
<Desplaçar>
-
-
-
<Filigrana de seguretat>
-
-
-
<Numerar pàgines>
-
-
-
<Numerar jocs còpies>
-
-
-
<Filigrana>
-
-
-
<Imprimir data>
-
-
-
<Balanç de color>
-
-
-
<Ajustar color amb un toc>
-
-
-
<Resolució>
-
-
<Tons mitjans>
-
<Ampliar/Reduir>
-
-
-
<Ampliar àrea d'impressió>
-
<Orientació d'imatge>
-
-
-
<Posició d'impressió>
-
-
-
<Ajustar a la mida paper>
-
-
<N en 1>
-
-
<Imprimir comentaris>
-
-
-
<Contrasenya obrir docum.>
-
-
-
<Ometre pàgines en blanc>
-
-
9EF4-0AW