Specifikace systému

Tato část popisuje specifikace systému pro tento produkt. Změny specifikací jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění z důvodu vývoje a modernizace produktu.
Chcete-li zkontrolovat specifikace hlavní jednotky a volitelného zařízení tohoto produktu, podívejte se na část Specifikace hardwaru.

Specifikace funkcí

V jakém prostředí stroj používat

9EFY-0UX