Zrušení kopírování

Stroj umožňuje zrušení kopírování během skenování originálů nebo zrušení kopírovacích úloh čekajících na zpracování.

Zrušení kopírování během skenování

Během skenování originálů se na displeji zobrazí následující obrazovka. Stisknutím <Zrušit> zrušíte kopírování.
Pokud stisknete tlačítko  (Stop) na ovládacím panelu, když je zobrazena obrazovka Základní funkce pro kopírování, bude tisková úloha přerušena a objeví se zpráva <<Zastavit>Vyberte kopírovací úlohu, kterou chcete zrušit.> a také seznam kopírovacích úloh. Z tohoto seznamu můžete vybrat kopírovací úlohu a zrušit ji stisknutím <Zrušit>.
Pokud se přihlásíte pomocí osobní autentizační správy a pokud se odhlásíte po stisknutí tlačítka  (Stop) na ovládacím panelu pro zobrazení zprávy <<Zastavit>Vyberte kopírovací úlohu, kterou chcete zrušit.> a seznamu kopírovacích úloh, bude poslední úloha, kterou odhlášený uživatel provedl, zrušena a dále se bude pokračovat s dalšími úlohami.

Zrušení kopírovacích úloh čekajících na zpracování

1
Stiskněte  (Monitor stavu).
2
Stiskněte tlačítko <Kopie/Tisk>  <Stav úlohy>.
3
Z rozevíracího seznamu vyberte <Kopie> a zobrazí se kopírovací úlohy čekající na zpracování.
4
Vyberte kopírovací úlohu, kterou chcete zrušit, a stiskněte <Zrušit>.
Stisknete-li <Detaily>, zobrazí se podrobné informace, například počet kopií a ID oddělení.
5
Stiskněte tlačítko <Ano>.
Kopírování se zastaví.
6
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
Stisknete-li tlačítko  (Stop)na ovládacím panelu, když úlohy čekají na zpracování, všechny kopírovací úlohy se pozastaví a poté se zobrazí hlášení <<Zastavit>Vyberte kopírovací úlohu, kterou chcete zrušit.> a seznam kopírovacích úloh. Z tohoto seznamu můžete vybrat kopírovací úlohu a zrušit ji stisknutím <Zrušit>. Chcete-li kopírování obnovit, stiskněte <Obnovit kopír.>.
9EFY-060