Základní operace kopírování

Tato část popisuje základní operace pro kopírování.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
Pokud je volba <Automatické třídění> nastavena na <Zap>, bude po vložení originálů do podavače automaticky nastaven režim Třídění. <Automatické třídění>
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte počet kopií s pomocí číselných tlačítek na obrazovce základních funkcí kopírování. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Podle potřeby zadejte nastavení kopírování.
Výběr barevného nebo černobílého kopírování
Zvětšení nebo zmenšení kopií
Výběr papíru ke kopírování
Oboustranné kopírování
Nastavení obrazové kvality kopií
Zadání orientace originálu
Zkontrolujte nastavení před kopírováním
5
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
Kopírování zrušíte stisknutím <Zrušit> nebo  (Stop). Zrušení kopírování
Stisknutím  nebo  můžete během kopírování nastavit sytost.
Sytost nelze upravovat během tisku v režimu <Ochranný vodoznak>.
Když se zobrazí <Stisknutím tlačítka [Start] naskenujete další originál.>
Když dojde k podání více listů papíru najednou
Skenování se zastaví a na obrazovce se zobrazí hlášení. Pro odstranění zaseknutí postupujte dle pokynů. Po odstranění zaseknutí se zobrazí obrazovka obnovení úlohy. Pokud zařízení chybně zjistí vkládání více listů, stiskněte <Nedetekovat podání více listů> a obnovte skenování.
Chcete-li nastavit stroj předem, aby vás neupozorňoval na vložení více listů, proveďte jednu z následujících operací.
Při každém kopírování stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí výběrem možnosti <Detekce podání více listů podav.> zakažte nastavení.
Nastavte <Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí> na <Vyp> (<Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí>).
TIPY
Rezervování kopie
Skenování může být provedeno předem, dokonce i tehdy, když se stroj připravuje na tisk. Tato funkce se nazývá „Rezervovaná kopie“. Chcete-li například provést zpracování rezervované kopie, když je na displeji zobrazena obrazovka tisku nebo čekání, stiskněte <Zavřít>, zadejte nastavení kopírování obvyklým způsobem a stiskněte  (Start).
Pro rezervaci lze zadat až 50 úloh včetně aktuální úlohy. Přerušené kopírovací úlohy do tohoto počtu zahrnuty nejsou.
9EFY-05Y