Volitelná zařízení

Kombinováním používaných volitelných doplňků lze zefektivnit použití funkcí.

Když je nainstalována jednotka Staple Finisher-Z/Cassette Feeding Unit-AK/Copy Card Reader

Staple Finisher-Z

Pomocí tohoto volitelného zařízení můžete provádět třídění výtisků, třídění do skupin a sešívání (rohové). Staple Finisher-Z

Cassette Feeding Unit-AK

Umožňuje přidání tří zásuvek na papír. Díky tomu lze vkládat papír jiné velikosti, než jaká je zadaná pro zásuvku na papír 1. Cassette Feeding Unit-AK

Copy Card Reader

Na stroji můžete implementovat správu ID oddělení s použitím čtečky karet. Copy Card Reader

Když je nainstalována jednotka Cassette Feeding Unit-AJ

Cassette Feeding Unit-AJ

Umožňuje přidání jedné zásuvky na papír. Umožňuje vkládat papír jiné velikosti, než jaká je zadaná pro zásuvku na papír 1 a můžete ji využít jako úložný prostor. Cassette Feeding Unit-AJ

Když je nainstalována jednotka Cassette Module-AE

Cassette Module-AE

Umožňuje přidání jedné zásuvky na papír. Díky tomu lze vkládat papír jiné velikosti, než jaká je zadaná pro zásuvku na papír 1. Cassette Module-AE
Informace ohledně kombinace volitelných doplňků, které lze nainstalovat na stroj, získáte u svého místního prodejce Canon.
Některá nastavení se nemusejí zobrazit, což závisí na konfiguraci volitelných zařízení nainstalovaných na stroji.
9EFY-027