Možnosti

Funkce stroje lze rozšířit o další funkce instalací volitelných doplňků.
Bližší informace o systémovém volitelném zařízení viz Systémové volitelné doplňky.

Volitelné doplňky k dispozici

Vyhledání volitelných doplňků podle účelů použití

Chcete-li přidat zásuvky na papír

Chcete-li používat funkce, jako např. třídění a sešívání.

Informace o volitelném zařízení, které umožňuje používat funkce jako například třídění nebo sešívání, naleznete v Volitelné zařízení podporující konkrétní funkce

Chcete-li používat funkci ověření pro správu uživatelů podle oddělení

Chcete-li používat pomůcku při zavírání podavače

Manipulace s volitelnými doplňky

Pokud máte připojený finišer, v oblasti přihrádky nepokládejte ruce do míst, kde se provádí sešívání kopií (poblíž válců); mohli byste si způsobit zranění.
Je-li finišer v provozu, nedotýkejte se ho prsty nebo rukama. Mohli byste si způsobit zranění nebo poškodit finišer.
Při odebírání papíru z přihrádky finišeru nepokládejte ruce na výstupní přihrádku finišeru. Přihrádka se začít pohybovat nahoru a přiskřípnout vám ruce.
Přihrádky finišeru se během kopírování a tisku pohybují. Pod tyto přihrádky neukládejte žádné předměty, mohlo by dojít k jejich poškození.
Do přihrádky finišeru neukládejte žádné předměty kromě výstupního papíru, mohlo by dojít k poškození přihrádek.
Některá nastavení se nemusejí zobrazit, což závisí na konfiguraci volitelných zařízení nainstalovaných na stroji.
9EFY-026