Odesílání faxů z počítače

V této části je uveden základní postup pro odesílání faxů z počítače.
1
Otevřete dokument a zobrazte obrazovku pro tisk.
2
Vyberte stroj a klikněte na [Tisknout] nebo [OK].
3
Klikněte na kartu [Zadat cíl] a zadejte používaný režim komunikace a faxové číslo.
[* Režim komunikace]: Zde je nutné vybrat [G3].
[* Faxové číslo/identifikátor URI]: Zde je nutné vybrat [Faxové číslo].
[* Faxové číslo]: Zadejte faxové číslo.
Potřebujete-li zadat číslo pro volbu venkovní linky, klikněte na [Podrobná nastavení] [Přidat k faxovému číslu G3/IP externí předvolbu] a zadejte faxové číslo do textového pole [G3].
Je-li [Při nastavování cíle potvrdit faxové číslo/identifikátor URI] nastaveno v dialogovém okně [Nastavení zabezpečení], zadejte zadané faxové číslo do [Potvrzení faxového čísla]. Podrobné informace viz v Nápovědě k ovladači faxu.
4
Klikněte na [Odeslat].
Spustí se odesílání.
Chcete-li odesílání zrušit, dvakrát klikněte na ikonu tiskárny na příkazové liště plochy, vyberte soubor ke zrušení a klikněte na [Document]  [Cancel]  [Ano]. Jestliže ikona není zobrazena, zrušení můžete provést z ovládacího panelu stroje. Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty
Když se zobrazí obrazovka pro zadání ID oddělení a hesla nebo uživatelského jména a hesla
Zadejte ID oddělení a heslo nebo uživatelské jméno a heslo.
1
Otevřete dokument a zobrazte obrazovku pro tisk.
2
Vyberte přístroj a klikněte na [Show Details].
3
Klikněte na [General Settings].
4
Klikněte na [Add Destination].
5
Zadejte název místa určení v [Destination Name] a faxové číslo v [Fax Number] a poté klikněte na [Add] [Cancel].
Potřebujete-li zadat číslo pro volbu venkovní linky, klikněte na [Outside Dialing Prefix] [Settings] na panelu [Special Features] a poté zadejte číslo.
6
Klikněte na [Print].
Spustí se odesílání.
Chcete-li odesílání zrušit, klikněte na ikonu tiskárny zobrazenou na liště na ploše, vyberte soubor ke zrušení  klikněte na [Delete] nebo . Jestliže ikona není zobrazena, zrušení můžete provést z ovládacího panelu stroje. Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty
Když se zobrazí obrazovka pro zadání ID oddělení a hesla
Zadejte ID oddělení a heslo.
9EFY-07Y