Konfigurace nastavení zásad zabezpečení

Nastavení stroje související se zabezpečením informací lze používat a spravovat v dávce. Doporučujeme, aby administrátor (správce) pro zabezpečení informací pověřený správou vašich zásad zabezpečení aplikoval na stroj zásady zabezpečení v souladu se zásadami vaší organizace. Pro nastavení zásad zabezpečení se do Remote UI (Vzdálené UR) přihlaste s právy administrátora.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Klikněte na [Security Policy Settings].
Zobrazí se upozornění k nastavení. V každém případě si je přečtěte a důkladně se s nimi seznamte.
Jestliže nebylo nastaveno žádné heslo (Použití hesla pro ochranu nastavení spojených se zásadami zabezpečení), přečtěte si obsah a kliknutím na [OK] přejděte ke kroku 6.
5
Zadejte heslo a klikněte na [Log In].
6
Nastavte potřebné položky a klikněte na [OK].
Informace týkající se nastavení najdete v části Položky nastavení zásad zabezpečení.
Nastavení související s položkami, které jsou zde označené zaškrtávacím znaménkem, nelze změnit pomocí  (Nastavení/Uložení) nebo přes Remote UI (Vzdálené UR).
Pro kterákoliv nastavení stroje, která byla změněna, když byla aplikována nastavení zásad zabezpečení, nemůžete jednoduše odstranit zaškrtávací znaménko a obnovit tak předchozí nastavenou hodnotu. Nastavení změňte pomocí  (Nastavení/Uložení) nebo přes Remote UI (Vzdálené UR).
7
Klikněte na [OK].
Jestliže byly nastaveny zásady zabezpečení, při zobrazení obrazovky <Nastavení/Uložení> na ovládacím panelu nebo na Remote UI (Vzdálené UR) se zobrazí hlášení s oznámením, že je omezeno použití funkcí a operací.

Použití nastavení zásad zabezpečení na jiném zařízení

Nastavení zásad zabezpečení tohoto stroje můžete importovat a exportovat. Aplikujete-li stejné zásady zabezpečení na více strojů*, můžete řídit provoz všech zařízení ve své organizaci s použitím identických nastavení. Import/export dat nastavení
* Pouze zařízení Canon, která jsou kompatibilní s nastavením zásad zabezpečení
Nastavení zásad zabezpečení lze importovat pouze tehdy, pokud se heslo na exportujícím zařízení shoduje s heslem na importujícím zařízení nebo pokud pro importující zařízení nebylo nastaveno žádné heslo. Pokud pro importující zařízení nebylo nastaveno žádné heslo, bude heslo pro importující zařízení nastaveno na heslo nakonfigurované pro exportující zařízení.
9EFY-0CC