Správa stroje

Pro omezení vzniku různých rizik spojených s používáním tohoto stroje, jako je například únik osobních informací nebo neoprávněné používání stroje třetími stranami, jsou vyžadována stálá a účinná bezpečnostní opatření. V zájmu bezpečného používání stroje určete administrátora (správce), který bude provádět důležitá nastavení stroje, např. správu uživatelů a nastavení zabezpečení.

Konfigurace systému základní správy stroje

Omezení rizik způsobených nedbalostí, chybnými operacemi při používání stroje a jeho zneužitím

Zajištění efektivní správy

Správa konfigurace systému a nastavení

Jiné

9EFY-0C8