<Skenovat a uložit nastavení>

Zadejte společná nastavení používaná při ukládání naskenovaných originálů.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Uložit/Editovat oblíbená nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Běžná nastavení>  <Skenovat a uložit nastavení>
S pomocí této volby můžete uložit často používaná nastavení do tlačítka stroje a použít je později při ukládání. Tlačítku můžete také přiřadit oblíbený název a zkontrolovat uložená nastavení. Uložení kombinace často používaných funkcí
Při ukládání nastavení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit/Editovat oblíbená nastavení>
<Uložit>, <Přejmenovat>, <Smazat>, <Zkontr. obsah> (<M1> až <M9>)
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings

<Změnit výchozí nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Běžná nastavení>  <Skenovat a uložit nastavení>
Nastavení uložené jako výchozí pro funkci <Skenovat a Uložit> můžete změnit.
Při ukládání nastavení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Změnit výchozí nastavení>
<Uložit>, <Inicializovat>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings
9EFY-0LF