<Nastavení funkcí>

Zadejte nastavení funkcí pro kopírování, tisk, faxování a další operace.

<Běžný>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>
Zadejte nastavení, která jsou společná pro všechny funkce, jako je Nastavení podávání papíru, Nastavení výstupu papíru, Nastavení tisku, Nastavení skenování a nastavení funkce Generovat soubor.

<Kopie>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>
Zadejte nastavení pro funkci kopírování.

<Tiskárna>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>
Zadejte nastavení pro funkce tiskárny.

<Odeslat>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>
Zadejte nastavení pro funkci odesílání.

<Přijmout/Přesměrovat>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>
Zadejte nastavení pro funkci příjmu a přesměrování.

<Uložit/Přístup k souborům>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>
Zadejte nastavení používaná při ukládání naskenovaných originálů nebo používání uložených souborů.

<Tisk>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>
Zadejte nastavení pro funkci tisku.

<Přístup na Web>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>
Zadejte nastavení pro funkci webového prohlížeče.
9EFY-0K1