<Nastavení DNS>

Zadejte nastavení systému DNS pro převod názvů hostitele (názvy domén) na adresy IP.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavení adresy serveru DNS>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení DNS>
S pomocí této volby zadáte nastavení adresy serveru DNS. Nastavení DNS
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<IPv4>
<Primární server DNS>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundární server DNS>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Primární server DNS>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundární server DNS>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení jména hostitele/domény DNS>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení DNS>
S pomocí této volby zadáte hostitelské jméno a jméno domény stroje. Nastavení DNS
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<IPv4>
<Hostitelské jméno>: Canon****** („******“ představuje posledních šest číslic adresy MAC.)
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Jméno domény>
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Použít stejné jméno hostitele/domény jako pro IPv4>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Hostitelské jméno>: Canon****** („******“ představuje posledních šest číslic adresy MAC.)
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Jméno domény>
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení dynamické aktualizace DNS>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení DNS>
S pomocí této volby zadáte, zda provádět automatickou aktualizaci, když dojde ke změně mapování mezi hostitelským jménem a IP adresou v prostředí, jako je DHCP. Nastavení DNS
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<IPv4>
<Dynamická aktualizace DNS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Dynamická aktualizace DNS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit bezstavovou adresu>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit ruční adresu>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit stavovou adresu>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení mDNS>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení DNS>
Zadejte nastavení pro použití funkce DNS v systému bez serveru DNS. Nastavení DNS
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení mDNS>
<Použít IPv4 mDNS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Název mDNS> (maximálně 63 znaků)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít IPv6 mDNS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít stejné jméno pro mDNS jako IPv4>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Název mDNS> (maximálně 63 znaků)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
9EFY-0J7