Nastavení Ethernetu

Ethernet je standard určuje metody komunikace v rámci sítě LAN. Obyčejně lze komunikační systém (poloviční duplex / plný duplex) a typ sítě Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) nastavit automaticky. Můžete je také nastavit zvlášť po přepnutí nastavení na ruční ovládání.
<Nastavení ovladače Ethernet> existuje pro hlavní linku a vedlejší linku. Uložte nastavení podle potřeby.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení ovladače Ethernet>.
Chcete-li zadat nastavení sítě Ethernet pro vedlejší vedení, stiskněte <Možnosti>  <Síť> <Nastavení dílčí linky> <Nastavení ovladače Ethernet>.
3
Proveďte nastavení Ethernetu.
Obyčejně stiskněte <Zap> v <Autodetekce>. Komunikační systém a typ Ethernetu jsou detekovány a nastaveny automaticky.
Ruční nastavení sítě Ethernet
1
Stiskněte <Vyp> v <Autodetekce>.
2
Vyberte komunikační systém.
 <Poloviční duplex>
Při této volbě se funkce odesílání/příjmu vykonávají střídavě. Vyberte tuto volbu, když je připojený router nastavený na duplexní spojení typu poloviční duplex.
 <Úplný duplex>
Při této volbě se funkce odesílání/příjmu vykonávají současně. Vyberte tuto volbu jako obecné pravidlo.
3
Vyberte typ sítě Ethernet.
Vyberte <10BASE-T>, <100BASE-TX> nebo <1000BASE-T> v <Typ Ethernetu>.
4
Stiskněte tlačítko <OK>.
5
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Ano>.
9EFY-03W