Nastavení čekací doby pro připojení do sítě

Chcete-li implementovat síťovou redundanci připojením několika přepínačů, je vyžadován mechanismus bránící zacyklení paketů. V tomto případě je efektivní určit role přepínacích portů, ale může se stát, že komunikace nebude probíhat správně bezprostředně po provedení změn, jako je například přidání nového zařízení od sítě. Pro připojení stroje do takové sítě nastavte čekací dobu, což je doba, která uplyne, než se spustí komunikace.
 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Doba čekání na připojení při spuštění> Nastavte čekací dobu  <OK>  (Nastavení/Uložení)  <Ano>
9EFY-03X