Nastavení SMB

V této části jsou uvedeny kroky pro nastavení sdílení souborů a tiskáren na více zařízeních v síti s využitím protokolu SMB.

Nastavení serveru SMB

Po zapnutí funkcí serveru SMB lze Rozšířená schránka používat jako souborový server SMB.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti> <Síť>  <Nastavení TCP/IP>  <Nastavení serveru SMB>.
3
Vyberte <Zap> v <Použít server SMB> a proveďte potřebné nastavení.
<Použít ověření SMB>
Ověřování uživatelů se provádí s využitím uživatelských informací v Rozšířená schránka. Chcete-li provádět ověřování uživatelů, stiskněte <Zap>.
<Typ ověření>
Zde vyberte verzi ověřovacího protokolu. Vyberte <NTLMv1> nebo <NTLMv2> podle svého operačního systému. Můžete také vybrat obě verze.
<Požadovat podpis SMB pro připojení>
Chcete-li nastavit, aby byl při připojování k serveru SMB vyžadován podpis paketu SMB, stiskněte <Zap>.
<Požadovat šifrování pro připojení>
Pro vyžádání připojení s šifrovanou SMB 3.0/3.1 komunikací při připojování k serveru SMB stiskněte <Zap>.
4
Stiskněte tlačítko <OK>.
5
Stiskněte <Zadat verzi SMB serveru>, a vyberte verzi SMB pro použití se serverem SMB.
6
Stiskněte tlačítko <OK>.
7
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Ano>.
Použijte stejnou verzi SMB se stejným serverem SMB a klientem SMB. SMB nelze použít, pokud se verze liší.
Nastavíte-li <Požadovat šifrování pro připojení> na <Zap>, nebudete se moci připojit ke stroji z klientských operačních systémů, které nepodporují šifrovanou komunikaci SMB 3.0/3.1.

Nastavení klienta SMB

Tato část popisuje postup zadání nastavení, které se použije v případě, když se stroj připojuje k síti jako klient SMB.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení TCP/IP>  <Nastavení klienta SMB>.
3
Zadejte požadovaná nastavení.
<Typ ověření>
Vyberte verzi protokolu ověřování. Vyberte buď <NTLMv1> nebo <NTLMv2>, s ohledem na cílový server SMB. Můžete také vybrat obě verze.
<Požadovat podpis SMB pro připojení>
Chcete-li, aby byl při připojování k serveru SMB vyžadován podpis paketu SMB, stiskněte <Zap>.
<Požadovat šifrování pro připojení>
Pro vyžádání připojení s šifrovanou SMB 3.0/3.1 komunikací při připojování k serveru SMB stiskněte <Zap>.
<Časový limit>
Nastavte čas, do kdy umístění připojení SMB odpoví.
Při odesílání na server SMB vypadlo síťové připojení nebo byla pomalá reakce na straně serveru, takže na straně zařízení došlo k vypršení čekací doby dříve, než se podařilo data odeslat nebo přesměrovat. V takovém případě můžete zkusit prodloužit čekací dobu, abyste zabránili jejímu vypršení.
4
Stiskněte tlačítko <OK>.
5
Stiskněte <Zadat verzi SMB klienta> a vyberte verzi SMB používanou klientem SMB.
6
Stiskněte tlačítko <OK>.
7
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Ano>.
Pokud je možnost <Požadovat šifrování pro připojení> nastavena na <Zap>, stroj se může připojit pouze k serverům SMB, které podporují šifrovanou komunikaci SMB 3.0/3.1. Pokud je možnost <1.0> a <2.0> nastavena na <Zap> pro <Zadat verzi SMB klienta> ale <3.0> nebo <3.1> není nastavena na <Zap>, stroj se nemůže připojit k serverům SMB, které nepodporují šifrovanou komunikaci SMB 3.0/3.1.
Použijte stejnou verzi SMB se stejným serverem SMB a klientem SMB. SMB nelze použít, pokud se verze liší.
Při určitém nastavení sítě se při odesílání na server SMB může zobrazit chyba. V takovém případě nastavte čas v <Časový limit>.
9EFY-040