Práce se soubory a složkami uloženými v jiných zařízeních

S pomocí stroje můžete provádět operace vzdáleného přístupu, jako např. kontrolu a odstranění souborů uložených v Rozšířená schránka jiné multifunkční tiskárny Canon nebo na serveru Windows.
1
Stiskněte tlačítko <Přístup k uloženým souborům>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte tlačítko <Síť>.
3
Vyberte zařízení, do něhož chcete provést přístup.
<Nahoru>
Stisknutím tohoto tlačítka provedete posun z aktuální úrovně o úroveň výš.
<Kontrola informací uložení>
Po výběru zařízení a stisknutí <Detaily> můžete zkontrolovat podrobné informace o zařízení (protokol/cestu).
Jako místo určení můžete použít také svou vlastní složku. Informace týkající se nastavení osobní složky viz Nastavení osobních složek.
4
Provádějte operace se soubory a složkami.
Informace o položkách na obrazovce a instrukce, jak je používat, viz krok 4 části Práce se soubory a složkami v Rozšířená schránka. Upozornění. Nelze měnit názvy složek v jiných zařízeních a tyto složky také nelze odstranit.
Po dokončení operace stiskněte <Odpojit>. <Odpojit> se zobrazí, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
Neprovádí se ověření uživatele
Stroj je přihlášen k připojenému souborovému serveru
9EFY-0A7