Použití úložiště

Úložné zařízení nainstalované ve stroji disponuje „úložným prostorem“ pro ukládání, sdílení a úpravy naskenovaných dokumentů. Když navíc ke stroji připojíte paměťové médium, budete mít k dispozici externí úložiště. Používejte úložný prostor, který ideálně odpovídá vašim potřebám.

Použití stroje ve funkci jednoduchého souborového serveru

Stroj můžete používat jako souborový server tak, že budete ukládat data do úložiště „Rozšířená schránka“, k němuž lze získat přístup z více počítačů. Například po uložení naskenovaných dokumentů do Rozšířená schránka mohou uložené informace sdílet členové personálu podniku. Část úložiště Rozšířená schránka lze také přidělit uživatelům jako osobní úložiště, které nebude přístupné nikomu jinému.

Propojení s jinými zařízeními

Ze stroje můžete získat přístup do sdíleného úložiště „Rozšířená schránka“ jiných multifunkčních tiskáren Canon,* a provádět se soubory vzdálené přístupy, například jejich ukládání a odstraňování. Jiné tiskárny pak mohou získat přístup a pracovat se soubory v úložišti Rozšířená schránka vašeho stroje. Tato vzájemná komunikace mezi jednotlivými zařízeními napomáhá snadnému sdílení dat a rozšíření úložného prostoru bez nutnosti používat počítač nebo souborový server. Ze stroje můžete také získat přístup na server Windows a provádět operace se soubory, např. tisk.
* K dispozici pouze pro stroje řady imageRUNNER ADVANCE připojené v síti

Úprava souborů bez počítače

Po naskenování a uložení dokumentů do úložiště, „schránky“, můžete v souborech provádět jednoduché úpravy, například sloučení souborů nebo odstranění stran ze souborů. Jelikož schránka nevyžaduje žádná speciální nastavení, můžete ji začít používat snadno a rychle. Poté co v souborech provedete úpravy, můžete s nimi zacházet podle svých záměrů a potřeb. Soubory můžete například tisknout a odesílat do počítače e-mailem.

Práce s daty na paměťovém médiu

Také v případě, kdy stroj není připojen v síti, umožňuje použití paměťových médií snadnou výměnu dat mezi počítači. S pomocí paměťových médií můžete přejmenovat data a odstranit nepotřebná data ze stroje a dále můžete ukládat naskenovaná data a tisknout data.
9EFY-09X