Ekstraudstyr

Maskinens funktionalitet kan udvides ved at installere tilbehør på den.
Få flere informationer om systemrelateret tilbehør i Systemindstillinger.

Tilgængelige muligheder

Finde tilbehør der passer til dine formål

Sådan tilføjes papirskuffer

Sådan bruges funktioner, som f.eks. sætsortering og hæftning

Når det gælder valgfrit tilbehør, der gør det muligt at bruge funktionerne som f.eks. sætsortering og hæftning, kan du se Valgfrit tilbehør, der understøtter specifikke funktioner

Sådan bruges godkendelsesfunktionen til at administrere brugere efter afdeling

Sådan bruges et supportværktøj ved lukning af fremføreren

Håndtering af tilbehøret

Stik aldrig hånden ind i den del af bakken, hvor der hæftes (i nærheden af rullerne), når en Finisher er monteret, da det kan medføre personskade.
Anbring ikke dine fingre eller hænder på finisheren, når den er i brug. Dette kan føre til personskade eller skade på finisheren.
Når du fjerner papir fra finisherens bakke, må du ikke anbringe dine hænder eller fingre på finisherens udbakke. Bakken bevæger sig måske op eller ned, og dine hænder kan komme til at sidde fast.
Bakkerne i finisheren bevæger sig under kopiering eller printning. Anbring ikke noget under bakkerne, da det kan beskadige bakkerne.
Du må ikke anbringe noget andet end det leverede papir i finisherbakkerne, da de ellers kan blive beskadiget.
Nogle af indstillingerne vises måske ikke, det afhænger af konfigurationen af ekstraudstyr, der er installeret på maskinen.
9EHS-026