Staple Finisher-Z

Hvis du installerer "Staple Finisher-Z", kan du anvende følgende finishingfunktioner.
Sætsortér
Outputtet sorteres i sæt, ordnet i originalens siderækkefølge.
Staksortér
Alle print af den samme originalside bliver staksorteret sammen til sæt.
Forskyd
Hver outputgruppe flyttes i skiftende lag.
Hæftning + Sætsortér
Outputtet sorteres i sæt arrangeret i siderækkefølge og hæftes (hjørne).

Udbakke

Printene bliver leveret til denne bakke.

Frontdæksel

Åbn for at fjerne fastklemt papir, rydde et klammestop i hæftningsenheden og udskifte hæftepatronen.

Buffer Pass-enhed

Åbn for at fjerne fastklemt papir.
Valg af hæftningspositionen
For informationer om de papirformater, der kan anvendes til hæftning, kan du se Hardwarespecifikationer.
For at udskifte hæftepatronen i hæftningsenheden kan du se Udskiftning af hæfteklammerne (valgfri).
For oplysninger om hvordan du rydder et papir- eller klammestop, kan du se Udbedring af papirstop og Udbedring af hæfteklammestop (valgfrit).
Når outputbakken når sin stakningsgrænse, mens den er på vej ned eller når den nederste del af sin gang, stoppes printning. Fjern alt outputpapir fra bakken for at fortsætte printning.
Sætsortér og staksortér
Hvis du vælger <Forskydning> sammen med funktionen Sætsortér eller Staksortér, flyttes hver outputgruppe.
Klammer
Når du anvender hæftestatussen, må du ikke fjerne papirstakken fra udbakken under jobbet. Fjern papirstakken, når jobbet er helt færdigt.
Hvis meddelelsen <Ilæg hæfteklammer i hæfteenheden.> vises, er næsten alle klammerne brugt. For at fortsætte skal du udskifte hæftepatronen.
9EHS-02C