Hæfteklammestop er opstået i hæftningsfinisheren

1
Åbn finisherens frontdæksel.
2
Træk hæftepatronen ud.
Hold den grønne knob på hæftepatronen, og tryk patronen lige ud.
3
Fjern fastklemt(e) hæfteklamme/-klammer fra hæftepatronen.
Løft knobben op på hæftepatronen.
Fjern alle fastklemte hæfteklammer og eksponerede hæfteklammer.
Sæt knobben på hæftekassetten tilbage til den oprindelige placering.
4
Hold i den grønne knob på hæftekassetten, og skub den så langt ind i patronen, som den kan komme.
5
Luk finisherens frontlåge.
Tørhæftning kan udføres automatisk ved tilbageplacering af hæftning.
9EHS-025