Udbedring af hæfteklammestop

Hvis der opstår hæfteklammestop, vises placeringen af hæfteklammestoppet og proceduren for, hvordan det kan udbedres, på skærmbilledet. Kontrollér placeringen af hæfteklammestoppet, og fjern den fastklemte hæfteklamme ved at følge den procedure, der er beskrevet i reference herunder. For information om forholdsregler, der skal tages under udbedring af hæfteklammestop, se "Vigtige sikkerhedsanvisninger", der fulgte med maskinen, og Valgfrit tilbehør.
Kopier og print kan sendes til valgfrit udstyr, mens du afhjælper hæfteklammestop. Vær forsigtig, når du skal håndtere valgfrit udstyr, der er installeret.
Bekræft inden udførelse
Når du udbedrer hæfteklammestop, skal du bekræfte, at maskinens dæksler og papirskuffer og det valgfrie udstyr er lukket.
9EHS-024