Kontrol af forbindelsen til modtageren inden afsendelse (Direkte afsendelse)

For at sende faxer korrekt til den tilsigtede modtager kan du på forhånd tjekke, om modtageren er tilsluttet og parat til at starte kommunikation. Når maskinen tilsidesætter hukommelsen ved scanning af originaler, kan du sende faxer, også når der ikke er mere ledig hukommelse.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
For at sende flere sider skal du anbringe originalen i fremføreren. Når originalen er placeret på glaspladen, kan der kun sendes én side.
2
Tryk på <Fax>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer
5
Tryk på <Tilvalg>  <Direkte afsendelse>  <Luk>.
6
Tryk på  (Start).
Maskinen kalder op til modtagerens nummer. Når maskinen besvarer opkaldet, scannes originaler, og afsendelsen begynder.
Maskinen begynder ikke at sende, hvis modtagerens linje er optaget.
Direkte afsendelse er ikke mulig i følgende situationer
Når en af følgende funktioner er angivet i scanningsindstillingerne:
<2-sidet original>
<Blandede originalform.>
<Kantsletning>
<Jobopbygning>
<Tidsforskudt afsendelse>
(De funktioner, der kan angives, varierer afhængigt af din model.)
Der er valgt flere modtagere.
<Begræns funktioner> er indstillet til <Fra> for nogen funktion, når maskinen er i statussen Afdelings-ID. Konfiguration af indstillinger for administration af afdelings-ID
Sådan angives originalers scanningsformat
Scanningsformatet for originaler, der placeres i fremføreren, indstilles automatisk. Brug glaspladen, hvis du selv vil angive formatet.
9EHS-078