Justering af billedstørrelsen

Hvis størrelsen af det kopierede billede er en smule anderledes end originalen, skal du bruge følgende procedure til at foretage en finjustering af billedets størrelse. Du kan justere forstørrelsen af henholdsvis den vandrette og lodrette bredde.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Finjustering af zoom>.
2
Justér billedstørrelsen.
Indstil forstørrelsen til <X> for justering af vandret bredde og forstørrelsen af <Y> for justering af lodret bredde.
3
Tryk på <OK>.
9EHS-0RY