Justering af printkvalitet

Juster indstillinger herunder, hvis printresultaterne ikke er tilfredsstillende.

Justering af farveforløb

Hvis gengivelsen af farvenuancerne er blevet så dårlig, at den printede farvenuance er markant anderledes end de printede data, skal du foretage justeringer for at forbedre gengivelsen af farvenuancerne.

Tæthedskorrektion

Hvis tætheden ved printningen er meget anderledes end i det originale dokument, justerer dette scanningstætheden, så den er tættere på det originale dokument.

Korrektion af farvefejl

Hvis farverne løber eller bliver sløret under printning, kan der opstå farveuoverensstemmelser (forkert farveregistrering). Problemet kan forbedres ved at udføre korrektion af farvefejl.

Indstilling for levende farver

Du kan øge mætningen af farver ved farveprintning.

Justering af billedstørrelsen

Hvis størrelsen på det kopierede billede er en smule anderledes end originalen, udføres finjustering, så printningen kommer tættere på originalen.

Indstilling for ditheringsmønster

Et ditheringmønster, der er egnet til et billede, indstilles for at give mulighed for at nuancerne og kurverne i det printede billede kan gengives så jævnt som muligt på printet.

Registrering af farveprofil

Brug denne indstilling til at matche farver med andre printermodeller eller til at sikre, at de angivne farver reproduceres nøjagtigt.

Reducering af tonermængde

Du kan forhindre, at der bliver fikseret for meget toner på papir for at reducere printfejl som f.eks. dårlig tonerfiksering eller gennemslag.

Korrektion af ujævnt fyld

Du kan korrigere uregelmæssigheder i et fyldområde, der kan opstår, når du printer et dokument, der har et stort fyldområde.
9EHS-0RR