Begrænsning af brugen af adressebogen

Du kan forhindre lækage af følsomme eller personlige informationer fra adressebogen ved at angive en PIN-kode eller forhindre, at visse modtagere bliver vist i adressebogen. Du kan også skjule selve adressebogen. Administratorrettigheder er nødvendige for at kunne konfigurere disse indstillinger.

Angivelse af en PIN-kode til adressebogen

Adressebogen kan indstilles til at kræve, at brugerne indtaster en pinkode for at kunne føje nye poster til adressebogen eller redigere allerede eksisterende poster. Dette kan nedsætte risikoen for uautoriseret redigering af adressebogen. Bemærk dog, at selvom du angiver en PIN-kode for adressebogen, så kan en bruger, der logger ind med administratorrettigheder, tilføje og redigere poster uden at indtaste den krævede PIN-kode.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Angiv modtager>  <PIN til adressebog>  <Indstil>.
3
Angiv en pinkode for redigering af adressebogen.
Indtast PIN-koden, og tryk på <Bekræft>. For bekræftelse skal du indtaste PIN-koden igen og trykke på <OK>.
Du kan ikke angive en pinkode, der kun består af nuller, f.eks. "00" eller "0000000".
Pinkoden deaktiveres ved at trykke på  (Slet) for at slette pinkoden (lad tekstfeltet være tomt) og trykke på <OK>.
4
Tryk på <OK>.
Ud over at indstille pinkoden til adressebogen kan du øge sikkerheden ved at udføre følgende handlinger:
Begrænsning af tilføjelsen af nye destinationer Begrænsning af tilgængelige modtagere
Deaktivering af Pc-fax-funktionen Begrænsning af faxer, der sendes fra en computer

Begrænsning af adgang til modtagere, der er registreret i adressebogen

Du kan indstille et adgangsnummer til vigtige forretningsforbindelser og andre modtagere i adressebogen, som du ikke vil vise til alle brugere. Modtagere med et registreret adgangsnummer vises kun til brugere, der indtaster det korrekte adgangsnummer. Følg proceduren herunder for at aktivere funktionen til registrering af adgangsnummeret.
Hvis funktionen til registrering af adgangsnummeret er aktiveret, kan brugere ikke angive en modtager med <Tidligere indstillinger>.
 (Indstillinger/Registrering) <Angiv modtager>  <Administrér adressebogens adgangsnumre>  <Til>  <OK>
Efter konfiguration af denne indstilling kan du registrere adgangsnumrene i adressebogen.
Du kan indtaste op til syv cifre for adgangsnummeret. Hvis du indtaster færre end syv cifre, vil maskinen automatisk lagre adgangsnummeret med indledende nuller:
Eksempel: Hvis du indtaster <321>, gemmes <0000321>.
Du kan ikke lagre et adgangsnummer med udelukkende nuller, som f.eks. <0000000>.
Hvis du indtaster et nummer, der starter med nuller, som f.eks. <02> eller <002>, ignoreres nullerne, og nummeret registreres som <0000002>, det samme, som hvis du blot indtaster <2>.

Skjulning af adressebogen

Angiv, om adressebogen og hurtigkaldstaster skal skjules. Du kan angive separate indstillinger for Fax samt for Scan og send.
Skjulning af faxadressebogen og hurtigkaldsknapper
 (Indstillinger/Registrering) <Funktionsindstillinger> <Send> <Faxindstillinger> <Begræns brug af Adressebog> <Til> <OK>
Skjulning af adressebogen for Scan og send samt hurtigkaldsknapper
 (Indstillinger/Registrering) <Funktionsindstillinger> <Send> <Alm. Indstillinger> <Begræns brug af Adressebog> <Til> <OK>
9EHS-0EL