Indstilling af en IPv4-adresse

Der findes to metoder til indstilling af en IPv4-adresse: automatisk allokering ved hjælp af DHCP og manuel indtastning. Vælg en af de to i overensstemmelse med dit miljø. Udfør en forbindelsestest efter behov.

Indstilling af en IPv4-adresse

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <IPv4-indstillinger>.
3
Tryk på <Brug IPv4> <Til> <OK> for at aktivere IPv4-indstillinger.
4
Tryk på <Indstillinger for IP-adresse>, og indstil en IP-adresse.
Du kan indstille både automatisk allokering og manuel allokering. Hvis du indstiller begge og indstiller <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> til <Fra>, bruges den manuelt indtastede IP-adresse, når hentning af den automatiske IP-adresse mislykkes.
Automatisk allokering ved hjælp af DHCP
Tryk på <DHCP> eller <Auto-IP>. Vælg én af dem i overensstemmelse med dit netværksmiljø. Hvis du vælger både <DHCP> og <Auto-IP>, får automatisk allokering ved hjælp af DHCP prioritet.
Hvis du trykker på <Auto-IP>, søges den tilgængelige IP-adresse automatisk på netværket (LAN'et), og værdien for hvert emne bliver allokeret. Denne funktion allokerer IP-adressen uden brug af en DHCP-server. Men kommunikation uden for routerens område er ikke mulig.
I et miljø, hvor såvel <DHCP> som <Auto-IP> ikke kan anvendes, og du vælger en af de to, opstår der ubrugelig kommunikation, fordi maskinen forsøger at tjekke, om der er nogen service på netværket.
Indstilling ved manuel indtastning
1
Tjek, at både <DHCP> og <Auto-IP> er annulleret.
Hvis en af de to er valgt, skal du trykke på knappen for at annullere.
2
Indtast IP-adressen, undernetmasken og gateway-adressen.
Tryk på knappen for hver enkelt, og indtast værdier.
5
Tryk på <OK>.
6
Tryk på  (Indstillinger/Registrering) <Ja>.

Udførelse af en forbindelsestest for en IPv4-adresse

Når maskinen er tilsluttet korrekt, kan skærmbilledet til log ind på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) vises fra computeren (Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)). Du kan udføre en forbindelsestest på maskinens betjeningspanel.
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <IPv4-indstillinger>  <PING-kommando>  Indtast adressen for alle andre ibrugtagne enheder  <Start>
Når maskinen er tilsluttet korrekt, vises meddelelsen <Svar fra værten.>.
Selv om IP-adresserne er indstillet korrekt, og maskinen sluttes til en switch, bliver maskinen måske ikke sluttet til netværket. Er dette tilfældet, skal du forsinke tidspunktet for maskinens kommunikationsstart og prøve at oprette forbindelse igen. Indstilling af ventetiden ved tilslutning til et netværk
9EHS-03L