Andre netværksindstillinger

Indstil følgende i overensstemmelse med dit netværksmiljø.

Indstilling af PASV-statussen i FTP

PASV er en FTP-kommunikationsstatus, der anvendes ved filoverførsel. Tryk på <Til> for denne indstilling for at gøre det muligt for maskinen at oprette forbindelse til en FTP-server, også hvis maskinen er bag en firewall. Tjek på forhånd, om PASV-statussen er indstillet på FTP-serversiden.
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <Brug FTP PASV-status>  <Til>  <OK>

Udførelse af SNTP-indstillinger

SNTP er en protokol til justering af tiden ved hjælp af en tidsserver på netværket. SNTP anvendes, når tiden skal være justeret mellem maskinen og serveren i tilfælde, hvor sikkerhedsgodkendelsen udføres på tidspunktet for adgang til en LDAP-server. Indstil tidsforskellen (tidszonen) på forhånd, fordi handlinger er baseret på UTC (Coordinated Universal Time). Indstilling af datoen/klokkeslættet
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <SNTP-indstillinger>.
3
Tryk på <Til> i <Brug SNTP>, og udfør de nødvendige indstillinger.
<Pollinginterval>
Angiv det foreskrevne interval i minutter til justering af tiden.
<NTP-serveradresse>
Indtast NTP-serverens IP-adresse. Når DNS-serveren anvendes, kan du i stedet for en IP-adresse indtaste "værtsnavn.domænenavn" (FQDN) med alfanumeriske tegn. (Eksempel: "ntp.eksempel.com").
<NTP-servertjek>
Du kan tjekke kommunikationsstatussen mellem en registreret server og SNTP'en. Når en forbindelse er oprettet korrekt, vises "OK". Det er dog kun kommunikationsstatussen, der tjekkes, og tidsjusteringen udføres ikke.
For at udføre tidssynkronisering via SNTP med NTP-serveren kræves på forhånd indstilling af den tidszone, hvor maskinen anvendes. Indstilling af datoen/klokkeslættet
Hvis SNTP ikke er indstillet, kan maskinen få adgang til en ekstern SNTP-server for at synkroniseret uret, når visse tjenester bruges.
4
Tryk på <OK>.
5
Tryk på  (Indstillinger/Registrering) <Ja>.

Overvågning af maskinen fra systemer til enhedsadministration

Når software til enhedsadministration anvendes, kan du indsamle/administrere forskellige informationer, som f.eks. indstillingsinformationer, adresseinformationer og informationer om enhedsfejl på netværket gennem serveren.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <Indstillinger for rundsendingsdetektering>.
3
Indstil <Svar> til <Til>, tryk på <Scopenavn>, og indtast områdenavn.
Indtast et områdenavn, der er angivet med Multicast Discovery-indstillinger, i <Scopenavn>.
4
Tryk på <OK>.
5
Tryk på  (Indstillinger/Registrering) <Ja>.
9EHS-046