Afsendelse af filer i mailboksen

Du kan sende filer i mailboksen eller gemme dem på en filserver.
Du kan muligvis ikke sende afhængigt af det gemte dokument.
1
Tryk på <Se gemte filer>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Mailboks>.
3
Vælg den ønskede boks.
For informationer om emnerne på skærmbilledet og instruktioner om at bruge dem kan du se Redigering af filer i mailboksen.
4
Vælg en fil, og tryk på <Send>.
5
Angiv modtageren og indstillingerne for afsendelse efter behov.
For detaljer kan du se følgende, men bemærk, at de inkluderer nogle indstillinger, du ikke kan angive i dette trin.
Faxning
Scanning
Hvis du vil slette den valgte fil, når du har sendt, skal du trykke på <Slet fil efter afsendelse>.
6
Tryk på <Start afs.>.
Den valgte fil sendes til den angivne modtager.
For at annullere afsendelse skal du trykke på  (Status Monitor)  <Send>  <Jobstatus>  vælg en fil  tryk på <Annullér>.
9EHS-0AF