Brug af lagerplads

Lagerenheden, der er installeret i maskinen, har "lagerplads" til at gemme, dele og redigere scannede dokumenter. Slutter du et hukommelsesmedie til maskinen, får du ekstra lagerplads. Find og brug den ideelle lagerplads, der passer til dine behov.

Brug som en enkel filserver

Du kan bruge maskinen som en filserver ved at gemme data i "Avanceret område", der kan tilgås af flere computere. Scannede dokumenter i Avanceret område kan f.eks. anvendes til deling af informationer blandt medarbejderne på et kontor. En del af Avanceret område kan også anvendes som et personligt lagerområde, der ikke er åbent offentligt.

Arbejde med andre enheder

Du kan få adgang til et delt lager "Avanceret område" på andre Canon-multifunktionsprintere* fra din maskine til fjernbetjening med filer, som f.eks. lagring og sletning. Andre printere kan også få adgang til og arbejde med filer i Avanceret område din maskine, så hver enkelt enhed nemt kan arbejde sammen om at dele data og udvide lagerområdet uden en computer eller filserver i nærheden. Du kan også tilgå en Windows-server fra din maskine til udførelse af filhandlinger, som f.eks. printning.
* Kun tilgængelig for maskiner i imageRUNNER ADVANCE-serien, der er sluttet til et netværk

Redigering af filer uden en computer

Ved at scanne og gemme dokumenter i et midlertidigt lagerområde, kaldet "mailboks", kan du udføre enkle redigeringer af filer, som f.eks. kombination af filer og sletning af sider fra filer. Da mailboksen ikke kræver særlige indstillinger, kan du komme i gang hurtigt og nemt. Når filer er redigeret, kan du behandle dem efter dine ønsker, herunder printning og afsendelse af filer til en computer via e-mail.

Arbejde med data på hukommelsesmedier

Selvom maskinen ikke er sluttet til et netværk, kan du ved at bruge hukommelsesmedier nemt udveksle data med computere. Med et hukommelsesmedie kan du også fra maskinen omdøbe data og slette uønskede data på mediet og gemme scannede data og printe data.
9EHS-09X