Arbejde med filer og mapper på andre enheder

Du kan anvende maskinen til at udføre fjernhandlinger, som f.eks. tjek og sletning af filer, i Avanceret område på en anden Canon-multifunktionsprinter eller på en Windows-server.
1
Tryk på <Se gemte filer>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Netværk>.
3
Vælg den enhed, du vil tilgå.
<Op>
Tryk for at flytte ét niveau op i forhold til det aktuelle niveau.
<Tjek lagringsinformationer>
Vælger du en enhed og trykker på <Detaljer>, kan du tjekke informationerne (protokollen/stien) for/til enheden.
Du kan også bruge en personlig mappe som modtager. Du finder flere oplysninger om indstillingerne for personlig mappe under Konfiguration af personlige mapper.
4
Håndtér filer og mapper.
For informationer om emnerne på skærmbilledet og instruktioner om at bruge dem kan du se trin 4 i Arbejde med filer og mapper i Avanceret område. Bemærk, at du ikke kan ændre mappenavne og slette mapper på andre enheder.
Når betjeningen er udført, skal du trykke på <Afbryd>. <Afbryd> vises kun, når alle følgende betingelser er opfyldt.
Brugergodkendelse udføres ikke
Maskinen logges på den forbundne filserver
9EHS-0A7