Problemer med faxer

Der kan ikke sendes eller videresendes faxer.

Hvis der ikke kan afsendes faxer

Ring til modtagerfaxen fra maskinen for at kontrollere, om telefonlinjen er tilsluttet det forkerte sted.
Hvis telefonlinjens ringetone ikke kan høres
Kablet (telefonlinje til faxning) er frakoblet eller isat det forkerte sted. Kontrollér kablet, og sæt det i det rigtige sted.
Dele og deres funktioner
Hvis stemmevejledning afspilles, eller hvis maskinen ikke kan oprette forbindelse til modtager-faxmaskinen (du kan ikke høre faxtonen)
Der kan være et problem med den anden part eller tjenesteleverandøren. Kontakt den anden part.

Hvis faxer ikke kan videresendes

Kontrollér den videresendelsesmodtager, der er registreret i adressebogen eller hurtigtastknappen, og rediger den, hvis den er forkert.
Redigering af de registrerede modtagere i adressebogen
Redigering af de registrerede modtagere i hurtigkaldstaster

Hvis du bruger en optisk linje eller en IP-telefonlinje

Der kan forekomme kommunikationsfejl afhængigt af kvaliteten af linjen. Kontakt din tjenesteleverandør for at få flere informationer. Du kan muligvis reducere kommunikationsfejl ved at reducere transmissionshastigheden i  (Indstillinger/Registrering) <Startsendehastighed>. Du kan indstille transmissionshastigheden for hver modtager under Præferencer for adressebogen eller hurtigkaldsknapper.
<Startsendehastighed>
Registrering af modtagere i adressebogen
Du kan også bruge <Autojustér kommunikationshastighed ved brug af VoIP> til at begrænse kommunikationshastigheden for at reducere fejl.
<Autojustér kommunikationshastighed ved brug af VoIP>

Kan ikke modtage faxer.

Har maskinen tilstrækkeligt med ledig hukommelse?

Slet unødvendige dokumenter i maskinens hukommelse.
Lagring af modtagne dokumenter i maskinen (Hukommelsesmodtagelse)

Kontrollér nummeret efter "#", og se den relevante forholdsregel.

Hvis faxmodtagelsen eller transmissionen mislykkes, vises et nummer (fejlkode) efter et "#" på touchpanelet eller i en kommunikationsstyringsrapport. Du kan se de nødvendige modforanstaltninger i henhold til fejlkoden.
Modforholdsregler over for hver enkelt fejlkode
9EHS-0S8