Hvis maskinen ikke fungerer

Hvis der opstår et problem, mens du bruger maskinen, skal du se det følgende, før du kontakter Canon Danmark.

Kontrollér først dette

Vises der en meddelelse på touchpanelet?

Der vises en meddelelse på touchpanelet, når der opstår en fejl under betjening af maskinen.
Der vises en meddelelse eller et nummer, der starter med # (en fejlkode)

Lyser Hovedstrømmen-indikatoren ikke?

Hvis Hovedstrømmen-indikatoren ikke lyser, når du sætter hovedstrømmen TIL, så tjek strømstikket.

Når maskinen er i dvale

Når maskinen er i dvaletilstanden, slukker touchpanelet. Tryk på touchpanelet for at annullere dvaletilstanden.
På maskiner med et opretstående betjeningspanel lyser  (Energibesparelse) i dvaletilstanden. Tryk på  (Energibesparelse) for at annullere dvaletilstanden.

Er maskinen sluttet korrekt til en computer?

Kontrollér netværksforbindelsen mellem maskinen og computeren.
Konfiguration af netværksmiljøet

Hvis maskinen ikke reagerer på computerbetjeninger

Genstart maskinen.

Hvis maskinen ikke reagerer, også selvom der er tændt for strømmen, skal du slukke for strømmen (Slukke maskinen). Bekræft, at strømledningen er tilsluttet korrekt, vent i 10 sekunder eller længere, efter at hovedstrømsindikatoren er slukket, og tænd så for strømmen igen (Tænde maskinen).

Kontrollér, om driveren er indstillet korrekt.

For information om, hvordan du installerer driveren, se Installation af drivere.

Kontrollér, om maskinens IP-adresse er korrekt.

Kontrollér indstillingerne for IP-adressen, og rediger dem, hvis de er forkerte. For informationer om indstillingerne, se Konfiguration ved hjælp af opsætningsvejledningen.

Når godkendelsesskærmen (loginskærmen) vises

Log på som en registreret bruger.

Når godkendelsesskærmen (loginskærmen) vises, skal du logge på som en registreret bruger for at fortsætte betjeningen af maskinen.
Logge på maskinen
9EHS-0S5