Tietoja laitteen osoitekirjoista

Paikallinen osoitekirja ja etäosoitekirja

Paikallinen osoitekirja: Osoitekirja tallennetaan laitteen tallennuslaitteeseen. Tämä osoitekirja koostuu seuraavista osoiteluetteloista.
Osoiteluettelot 01–10
Osoiteluettelo, pikavalinta
Pääkäyttäjän osoiteluettelo
Oma osoiteluettelo
Käyttäjäryhmän osoiteluettelot 01–50
Etäosoitekirja: Osoitekirja toisessa Canon-laitteessa, joka on yhdistetty laitteeseen verkon kautta. Sitä voidaan käyttää vastaanottajien määrittämiseen samalla tavalla kuin paikallista osoitekirjaa.
Etäosoitekirjan käyttämiseksi käytettävä etäosoitekirja on rekisteröitävä asiakaslaitteeseen (<Hae etäosoitekirja>) ja etäosoitekirja on avattava palvelinlaitteessa (<Avaa etäosoitekirja>).
Enintään kahdeksan laitetta, mukaan lukien tämä laite, voidaan liittää asiakaslaitteeksi palvelimeen samanaikaisesti yleisellä Etäosoitekirjalla. Jos palvelin suorittaa muuta verkkoliikennöintiä samanaikaisesti, liitettävien laitteiden määrä voi olla vähemmän kuin kahdeksan. Jos tämä laite ei voi liittyä, lähetetään verkon häiriöilmoitus.
Palvelinlaitevastaanottajat, jotka on tallennettu kohtaan Suosikkiasetukset ja <Henkilökohtainen>/<Jaettu>-painikkeeseen asiakaslaitteessa, eivät päivity, kun vastaanottajia päivitetään palvelinlaitteessa.
Vahvista, että vastaanottaja on päivitetty, jos et pysty lähettämään tallennetuille vastaanottajille.
Etäosoitekirjaan tallennettuja vastaanottajia ei voi muokata tai poistaa asiakaslaitteesta. Voit muokata tai poistaa etäosoitekirjassa katsottuja vastaanottajia sen palvelinlaitteen paikallisesta osoitekirjasta, josta etäosoitekirja jaettiin käyttämällä toimintoa <Avaa etäosoitekirja>.

Osoiteluetteloiden yleiskatsaus

Osoiteluettelot 01–10

Osoiteluettelot, jotka ovat avoimia kaikille käyttäjille.

Osoiteluettelo, pikavalinta

Pikavalintapainikkeiden vastaanottajat, jotka näytetään kohdassa <Faksi> ja <Skannaa ja lähetä>. Vain faksivastaanottajien pikavalintapainikkeet näytetään kohdassa <Faksi>. Faksivastaanottajat näytetään myös kohdassa <Skannaa ja lähetä>, jos <Salli faksi skannausja lähetystoiminnassa> -asetuksena on <Kyllä>.

Pääkäyttäjän osoiteluettelo

Tähän tallennetaan vastaanottajat, joita käytetään kohdassa <Välitysasetukset> ja <Lähetetyn asiakirjan varmistuksen asetukset>.

Oma osoiteluettelo

Oma osoiteluettelo näytetään, kun käyttäjän todennus on määritetty.

Käyttäjäryhmän osoiteluettelot 01–50

Käyttäjäryhmän osoiteluettelo on käyttäjäryhmän käytettävissä, kun käyttäjän todennus on määritetty. Käyttäjäryhmän osoiteluettelo vastaa yhtä käyttäjäryhmää.
<Käytä omaa osoiteluetteloa> ja <Käytä käyttäjäryhmän osoiteluetteloa> on oltava käytössä, jotta <Käytä omaa osoiteluetteloa> ja <Käytä käyttäjäryhmän osoiteluetteloa> ovat käytettävissä.
Jotta käyttäjäryhmän osoiteluetteloa voi käyttää, käyttäjäryhmä on luotava etukäteen (Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen) ja luotu käyttäjäryhmä on yhdistettävä käyttäjäryhmän osoiteluetteloon (Vastaanottajien tallentaminen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen kautta).

Vastaanottajien osoitteiden siirtäminen/kopioiminen

Seuraavassa taulukossa näytetään, voiko vastaanottajien osoitteet siirtää tai kopioida eri osoitekirjojen välillä.
Siirrä/kopioi kohteeseen:
Osoiteluettelot 01–10, pääkäyttäjän osoiteluettelo
Oma osoiteluettelo
Käyttäjäryhmän osoiteluettelot 01–50
Siirrä/
kopioi kohteesta:
Osoiteluettelot 01–10,
pääkäyttäjän osoiteluettelo
Siirto
Kopiointi
Kopiointi
Oma osoiteluettelo
Kopiointi
--
Siirto
Käyttäjäryhmän osoiteluettelot 01–50
Kopiointi
Siirto
Siirto
Vastaanottajien osoitteita ei voi siirtää/kopioida seuraavissa tilanteissa.
Tilanteet, joissa vastaanottajien osoitteita ei voi kopioida kohteeseen <Osoitelista 1> kohteeseen <Osoitelista 10>
Kun tavallinen käyttäjä suorittaa toimintoa ja <Osoitekirjan PIN> on määritetty, mutta käyttäjä ei ole syöttänyt PIN-koodia
Kun käyttäjä suorittaa toimintoa käyttöpaneelista ja <Käytä käyttäjäryhmän osoiteluetteloa> -asetuksena on <Kyllä (vain selaus)> (Kopiointi voidaan suorittaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta)
Tilanteet, joissa vastaanottajien osoitteita ei voi kopioida kohteeseen <Oma osoiteluettelo>
Kun <Käytä omaa osoiteluetteloa> -asetuksena on <Ei>
Kun <Käytä käyttäjäryhmän osoiteluetteloa> -asetuksena on <Kyllä (vain selaus)>
Tilanteet, joissa vastaanottajien osoitteita ei voi siirtää/kopioiden kohteeseen "käyttäjäryhmän osoiteluettelot 01–50"
Kun <Käytä käyttäjäryhmän osoiteluetteloa> -asetuksena on <Kyllä (vain selaus)> tai <Ei>

Osoiteluettelotyyppien erot

Osoiteluettelot 01–10
Osoiteluettelo, pikavalinta
Pääkäyttäjän osoiteluettelo
Oma osoiteluettelo
Käyttäjäryhmän osoiteluettelot 01–50
Henkilöt, jotka voivat käyttää osoiteluetteloita
Kaikki käyttäjät
Kaikki käyttäjät
Kaikki käyttäjät
Kukin kirjautunut käyttäjä
Kukin käyttäjäryhmä*1
Osoitekirjan PIN-koodi (tallennuksen rajoitus)
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Osoitekirjan saantinumeroinnin hallintatoiminto
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Osoiteluettelon tulostaminen
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Voidaan määrittää asetus <Välitysvastaanotto> kohdassa <Välitysasetukset>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Voidaan määrittää asetuksella <URL-läh. asetukset> kohdassa <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Voidaan määrittää ilmoituksen vastaanottajaksi kohteelle <Työ valmis -ilmoitus>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Voidaan määrittää asetus <Vastausosoite>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
<Ryhmä>-tiedon luominen osoiteluetteloon
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
*1 Vain käyttäjäryhmiä, joihin käyttöpaneelista sisäänkirjautunut käyttäjä kuuluu, voidaan käyttää. Kaikkia käyttäjäryhmän osoiteluetteloita voidaan käyttää, kun pääkäyttäjän oikeudet omaava käyttäjä kirjautuu sisään Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta.
Tietoja kuhunkin osoiteluetteloon tallennettavien vastaanottajien enimmäismäärästä on kohdassa Hallintatoiminnot "Osoitekirjaan tallennettujen vastaanottajien enimmäismäärä".
Laitteeseen tallennettavissa olevien omien osoiteluetteloiden ja käyttäjäryhmän osoiteluetteloiden enimmäismäärä riippuu käyttäjätiedoissa olevasta rajasta. Katso kohta Hallintatoiminnot "Käyttäjien enimmäismäärä, joiden asetukset voidaan tallentaa laitteeseen".
9EHU-05H