ERITTÄIN SALAINEN -tekstin upottaminen (Turvavesileima)

Kun kopioit asiakirjoja jotka sisältävät luottamuksellista tietoa, voit upottaa näkymättömän tekstin kuten "TOP SECRET" tai "CONFIDENTIAL" varoittamaan valtuuttamattomia käyttäjiä kopioimasta niitä. Kun kopioidaan asiakirja joka on jo kopioitu, upotettu teksti tulee näkyviin koko sivun leveydeltä estäen valtuuttamattoman kopioiden kopioinnin. Järjestelmäasetukset
Käytettävästä laitteesta riippuen tämä toiminto voi olla vakiovaruste.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Valitse <Turvavesileima>.
5
Valitse merkkien tyyppi ja määritä tarvittavat asetukset.
Vesileimojen, kuten ERITTÄIN SALAINEN tai LUOTTAMUKSELLINEN, upottaminen
Päiväysten upottaminen
Viitenumeroiden upottaminen
Sarjanumeroiden upottaminen
Tunnuksen tai käyttäjänimen upottaminen
6
Määritä vesileiman tulostusasetukset.
Aseta merkkien muoto.
Voit säätää kuvioiden ja taustan tummuutta. Jos valitset <Säädä taustan/merkkien kontrasti>  <Mallituloste>, kuvion ja taustan malli tulostetaan. Tarkista malli ja säädä tummuutta valitsemalla /.
Mallituloste sisältää piilotekstin ja taustan kullekin suhteelliselle kontrastiarvolle.
Mallitulosteen kehyksen sisällä oleva alue on mallituloste nykyisestä suhteellisesta kontrastiarvosta.
Asetus <Säädä taustan/merkkien kontrasti> peruutetaan, kun työ on valmis. Jos haluat käyttää samoja asetuksia seuraavassa kopiotyössä, määritä asetukset uudelleen.
7
Valitse <OK>  <Sulje>.
8
Valitse  (Aloita).
Kopiointi alkaa.
Et voi vaihtaa tummuutta tulostuksen aikana.
9EHU-06X