Alkuperäisten asettaminen

Aseta alkuperäiset valotuslasille tai syöttölaitteeseen. Aseta valotuslasille sellaiset alkuperäiset asiakirjat, joita ei voi asettaa syöttölaitteeseen, kuten kirjat ja paksut/ohuet paperit. Jos haluat skannata 2-puolisia alkuperäisiä asiakirjoja tai useita alkuperäisiä asiakirjoja, aseta ne syöttölaitteeseen. Tietoja ladattavasta koosta yms. on kohdissa Pääyksikkö ja Syöttölaite.
Käytä täysin kuivia alkuperäisiä asiakirjoja
Kun asetat alkuperäisiä asiakirjoja, varmista, että niissä oleva liima, muste tai korjausväri on täysin kuivunut.
Paperitukoksien estämiseksi
Jäykän tai joustavan paperin käyttäminen voi aiheuttaa paperitukoksia joissakin käyttöympäristöissä. Tällainen paperipino kannattaa tuulettaa ennen lisäämistä.
Älä aseta seuraavanlaisia alkuperäisiä syöttölaitteeseen, koska siitä voi aiheutua paperitukos:
rypistynyt tai taittunut paperi
hiilipaperi tai hiilitaustainen paperi
käpristynyt tai rullautunut paperi
päällystetty paperi
revenneet alkuperäiset
alkuperäiset, joissa on suuria reikiä
ohut paperi
nidotut tai liittimellä liitetyt alkuperäiset
lämpösiirtotulostimella tulostettu paperi
kalvot
alkuperäiset, joissa on kiinni paperilappuja
yhteen liimautuneet alkuperäiset
läpinäkyvään taskuun asetetut alkuperäiset
käyntikortit, jotka on tehty muusta kuin paperista (kangas, nahka, muovi tms.)
käyntikortit, jotka on tehty karkeasta tai epätasaisesta paperista, kuten washi (perinteinen japanilainen paperi)
käyntikortit, joissa on erikoisviimeistely, kuten kohopainatus tai folio
Alkuperäisten täsmällinen skannaaminen
Syöttölaitteeseen asetetut alkuperäiset asiakirjat skannataan, kun ne syötetään laitteeseen. Valotuslasille asetetut alkuperäiset asiakirjat sen sijaan pysyvät paikallaan skannauksen aikana. Kun halutaan tarkempi skannaustulos, on suositeltavaa asettaa alkuperäiset asiakirjat valotuslasille.
Jäljennöspaperin ja kalvojen skannaaminen
Kun skannaat läpikuultavia alkuperäisiä asiakirjoja (esim. jäljennöspaperia tai kalvoja), aseta ne valotuslasille ja peitä ne tavallisella valkoisella paperilla.

Alkuperäisten asettaminen valotuslasille

1
Avaa syöttölaite.
2
Aseta alkuperäinen asiakirja valotuslasille tekstipuoli alaspäin.
Aseta alkuperäinen valotuslasin vasempaan yläkulmaan ja aseta se siten, että sen ylä- ja alaosa ovat oikein paikoillaan seuraavissa kuvissa osoitetulla tavalla.
3
Sulje syöttölaite varovasti.
Alkuperäinen asiakirja on valmis skannattavaksi.
Määritä ennen skannausta paperikoko ja skannauskoko, jotka vastaavat alkuperäisen kokoa.
Kun skannaus on valmis, poista alkuperäinen valotuslasilta.
Kun suljet syöttölaitteen, varo, ettei valotuslasin läpi tuleva valo osu silmiisi.
Kun paksu alkuperäinen, kuten kirja tai aikakauslehti asetetaan valotuslasille, älä paina syöttölaitetta voimakkaasti.
Valotuslasin ympärillä oleviin merkkeihin sisältyy kokoja, joita ei tunnisteta automaattisesti.

Alkuperäisten asettaminen syöttölaitteeseen

Älä aseta mitään ylimääräistä alkuperäisten luovutustasolle, sillä alkuperäiset saattavat vaurioitua, jos teet niin.
Tarkista, että alkuperäisen tukilevy on alhaalla.
1
Kohdista liukuohjaimet vastaamaan alkuperäisten kokoa.
Kun asetat LGL-kokoisia alkuperäisiä, vedä ulos alkuperäisten luovutustason jatke ja nosta alkuperäisten pysäytin, jotta alkuperäiset eivät roiku tason päädyn yli.
Jos luovutettujen alkuperäisten pino ei ole tasainen, nosta alkuperäisten pysäytin.
2
Tuuleta alkuperäisten pino ja tasaa reunat.
Tuuleta alkuperäisten pino pienissä nipuissa ja tasaa reunat napauttamalla pinoa kevyesti tasaiseen alustaan muutaman kerran.
3
Aseta alkuperäiset tekstipuoli ylöspäin syöttölaitteeseen niin pitkälle kuin ne menevät.
Aseta alkuperäinen siten, että sen ylä- ja alaosa ovat oikein paikoillaan seuraavissa kuvissa osoitetulla tavalla.
Lisää alkuperäiset, joiden lyhyt sivu on enintään 87 mm, seuraavien kuvien mukaisesti.
Kun ne on syötetty riittävän syvälle, alkuperäisen asetusilmaisin syttyy.
Kun skannaat ohuita alkuperäisiä (enintään 52 g/m²) tai A6R-kokoisia tai pienempiä alkuperäisiä, nosta alkuperäisten pysäytin.
Alkuperäiset asiakirjat ovat valmiit skannattavaksi.
Määritä ennen skannausta paperikoko ja skannauskoko, jotka vastaavat alkuperäisen kokoa.
Rajoitusviivat
Varmista, että alkuperäisten pino ei ylitä rajoitusmerkkiä (). Jos asetat alkuperäisiä asiakirjoja, jotka ylittävät rajoituksen, niitä ei ehkä skannata tai ne saattavat aiheuttaa paperitukoksen.
Kun asetetaan taitettu alkuperäinen
Suorista aina alkuperäisissä mahdollisesti olevat taitokset ennen kuin asetat paperit paperikasettiin.
Aseta liukuohjaimet alkuperäisen asiakirjan reunoihin
Jos liukuohjaimet ovat liian löysällä tai tiukalla, siitä voi aiheutua syöttövirheitä tai paperitukoksia.
Kun alkuperäisiä skannataan
Älä lisää tai poista alkuperäisiä asiakirjoja.
Kun skannaus on valmis
Poista skannatut alkuperäiset asiakirjat alkuperäisten luovutustasolta paperitukosten estämiseksi. Jotta alkuperäiset eivät jäisi alkuperäisten luovutustasolle, alkuperäisten luovutuksen ilmaisin vilkkuu, kun alkuperäisiä luovutetaan, ja vilkkuu jonkin aikaa sen jälkeen, kun kaikki alkuperäiset on luovutettu.
Pitkien alkuperäisten skannaus
Jos skannaat pitkiä alkuperäisiä (joiden pituus on enintään 630 mm), tue alkuperäisiä käsin skannaamisen ja paperin luovutuksen aikana.
Ohuiden alkuperäisten papereiden asettaminen
Ohuet alkuperäiset saattavat rypistyä kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.
Ohuita alkuperäisiä papereita voi olla vaikea asettaa. Taivuta tässä tapauksessa paperia kevyesti sen asettamisen aikana.
Varmista, että et työnnä alkuperäistä liian lujaa. Muutoin alkuperäistä ei ehkä syötetä oikein tai se voi aiheuttaa paperitukoksen.
Samojen alkuperäisten toistuva skannaus
Samaa alkuperäistä ei ole suositeltavaa skannata yli viittä kertaa (tämä vaihtelee paperilaadun mukaan). Alkuperäinen voi taittua tai rypistyä tai sen lähetys voi vaikeutua.
Värillisen alkuperäisen skannausalue
Kun värillinen alkuperäinen skannataan ja käytetään automaattisen värintunnistuksen asetusta, asiakirja voidaan tunnistaa mustavalkoiseksi, jos siinä on värillisiä osia vain seuraavassa kuvassa harmaana näkyvillä alueilla.
1-puoliset alkuperäiset
2-puoliset alkuperäiset
Etupuoli
Taustapuoli
 Paperin
syöttösuunta
: 10 mm
: 17 mm
Voit skannata alkuperäiset värillisinä asiakirjoina asettamalla laitteen täysväritilaan.
9EHU-00S