Kopioinnin terävyyden säätäminen (Terävyys)

Voit kopioida kuvan selkein reunaviivoin ja linjoin terävyyden lisäämiseksi, tai voit pehmentää kopioitua kuvaa vähentämällä terävyyttä. Käytä tätä toimintoa kun haluat terävöittää epäterävää tekstiä ja kaavioita, tai vähentääksesi moire-efektiä (raitainen aaltokuvio) selkeyttämään kuvaa.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Valitse <Tarkkuus>.
5
Säädä terävyyttä ja valitse <OK>.
Terävöitä epätarkkaa tekstiä valitsemalla <Teksti>-asetukseksi <Suuri>.
Vähennä häiriöitä skannatessasi painettuja kuvia sisältäviä alkuperäisiä, kuten aikakauslehtiä ja esitteitä, säätämällä <Valokuva/Kuva>-asetukseksi <Pieni>.
6
Valitse <Sulje>.
7
Valitse  (Aloita).
Kopiointi alkaa.
9EHU-063