Syöttölaitteen puhdistaminen

Jos esiintyy jotain seuraavista ongelmista, kun asiakirja skannataan syöttölaitteesta, suorita syöttölaitteen puhdistus.
Asiakirjaa ei voi skannata selkeästi
Asiakirjan kokoa ei tunnisteta oikein
Asiakirja likaantuu skannauksen aikana
Paperitukoksia tapahtuu usein
1
Sammuta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Laitteen virran katkaiseminen
Tarkista laitteen toimintatila ennen virran sammuttamista. Virta voidaan sammuttaa, vaikka laite suorittaa toimintoa. Virran sammuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa toiminnon keskeytymisen tai tietojen vahingoittumisen.
2
Avaa syöttölaitteen kansi.
3
Puhdista syöttölaitteen kannen alla olevat rullat.
Kostuta pehmeä liina vedellä ja purista liina hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten rullat. Pyyhi tämän jälkeen rullat pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Varmista, että monen arkin syötön tunnistinten (kaksi tunnistinta) ympärille ei ole tarttunut ylimääräistä materiaalia, kuten repeytyneitä paperinpaloja. Jos huomaat tällaisia tarttuneita materiaaleja, irrota ne pehmeän liinan avulla.
Jos rullat ja niitä ympäröivä alue ovat hyvin likaiset, puhdista ne. Kostuta pehmeä liina vedellä ja purista liina hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten likaiset alueet. Pyyhi tämän jälkeen alueet pehmeällä ja kuivalla liinalla.
4
Sulje syöttölaitteen kansi varovasti.
5
Avaa syöttölaite.
6
Pyyhi asiakirjan skannausalue syöttölaitteen puolella.
Pyyhi ohut lasiliuska.
Pyyhi alue mukana toimitetulla puhdistusliinalla. Jos lika ei irtoa, kostuta pehmeä liina vedellä ja purista se hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten laite. Pyyhi tämän jälkeen laite pehmeällä ja kuivalla liinalla.
7
Pyyhi asiakirjan skannausalue valotuslasin puolella.
Pyyhi ohut lasiliuska.
Pyyhi alue mukana toimitetulla puhdistusliinalla. Jos lika ei irtoa, kostuta pehmeä liina vedellä ja purista se hyvin kuivaksi. Pyyhi sillä sitten laite. Pyyhi tämän jälkeen laite pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Odota, että kosteus on kuivunut täysin ennen kuin jatkat seuraavaan vaiheeseen.
8
Sulje syöttölaite varovasti.
9
Kytke virtajohto pistorasiaan ja kytke virta laitteeseen.
Laitteen käynnistäminen
Jos alkuperäisissä tai papereissa näkyy raitoja vielä syöttölaitteen puhdistuksen jälkeenkin
Lisää syöttölaitteeseen noin 10 arkkia A4-kokoista paperia ja suorita <Syöttölaitteen puhdistus> tekemällä seuraavat toimet. Kun näyttöön tulee viesti puhdistuksen valmistumisesta, tarkista, onko vika poistunut kopioimalla alkuperäinen syöttölaitteella.
Syöttölaitteen puhdistus kestää noin 10 sekuntia.
9EHU-01E