Paperin lisäämisen perustoiminnot

Tässä osassa kuvataan tapa lisätä usein käytettyä paperia, kuten tavallista tai kierrätettyä paperia. Lisää tavallisesti käyttämääsi paperia paperikasettiin. Käytä monitoimitasoa, kun käytät tilapäisesti paperikokoa tai -tyyppiä, jota ei ole lisätty paperikasettiin.
Käytettäessä lisävarusteita Cassette Module-AE, Cassette Feeding Unit-AJ tai Cassette Feeding Unit-AK, lisää paperi samalla tavalla kuin paperikasettiin.

Paperin lisääminen paperikasettiin

1
Tartu paperikasetin kahvaan ja vedä sitä ulospäin, kunnes se pysähtyy.
2
Säädä paperinohjainten paikka.
Liu'uta vasen ohjain ja etuohjain lisättävän paperikoon merkin kohdalle puristaen ohjaimen yläosasta.
Liu'uta ohjaimia, kunnes ne napsahtavat paikalleen. Jos vasen ohjain ja etuohjain eivät ole oikein kohdistettuja, paperikoko ei näy oikein kosketusnäytössä. Ohjainten asettaminen oikein on tärkeää myös siksi, että vältät paperitukokset, likaiset tulosteet tai laitteen sisäosien likaantumisen.
Paperikoon ilmaisimet
Paperikasettien paperikoon ilmaisimet ilmaisevat paperikoot seuraavasti:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
Huomaa, että paperikoon ilmaisimissa saattaa olla paperikokoja, jotka eivät ole käytettävissä laitteen kanssa. Lisätietoja käytettävistä papereista on kohdassa Käytettävissä oleva paperi.
Kun lisätään A5- tai A6-kokoista paperia
Kiinnitä A5/A6-syötön lisäosa vasempaan paperinohjaimeen. Kun lisätään A5R-kokoista paperia, A5/A6-lisävarustetta ei tarvitse liittää.
Kun lisätään paperia, jonka koko on suurempi kuin 298,5 mm syöttösuunnassa, poista A5/A6-syötön lisäosa, jota säilytetään paperikasetin vasemmalla puolella.
Jos et käytä A5/A6-syötön lisäosaa, säilytä sitä sille tarkoitetussa tilassa paperikasetin sisällä.
Jos olet lisännyt A5- tai A6-kokoista paperia, paperiasetukset on määritettävä manuaalisesti.Paperikasetin paperikoon ja -tyypin määrittäminen
Kun lisätään tuumakokoista paperia
Poista A4-syötön lisäosat ja aseta ne niille tarkoitettuun säilytystilaan. Kun lisäät taas A/B-kokoista paperia, muista asettaa A4-syötön lisäosat paikalleen.
Tuumakoko
A/B-koko
Kun olet vaihtanut paperikasettiin toista sarjaa olevan paperikoon, määritä uusi sarja kohdassa <Paperikokoryhmä kasetin autom. tunnistukselle>. <Paperiasetukset>
3
Valmistele paperi.
Ilmaa paperipino hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
Tuuleta paperipino hyvin kaikista neljästä reunasta.
Varmista, että paperiarkkien välillä on tarpeeksi ilmaa.
4
Lisää paperia.
Varmista, että paperikasetin paperikokoasetus vastaa paperikasettiin lisättävän paperin kokoa.
Aseta paperinippu tulostuspuoli ylöspäin ja paperikasetin sivureunaa vasten.
Älä ylitä rajoitusmerkkiä, kun lisäät paperia
Varmista, ettei paperipinon korkeus ylitä rajoitinviivaa. Liian suuren paperimäärän lisääminen voi aiheuttaa paperitukoksia.
Paperi (ei kirjekuoret):
Kirjekuoret (paitsi ISO-C5):
ISO-C5:
Jos käytät paperia, jossa on logo, huomioi suunta asettaessasi sitä paperilähteeseen. Esipainetun paperin lisääminen
Huomioi ennen kirjekuorten asettamista niiden suunta ja valmistelut. Kirjekuorten lisääminen
Tietoja paperista, jota voidaan lisätä kuhunkin paperikasettiin, on kohdassa Käytettävissä oleva paperi.
Jos paperipakkauksessa on ohjeet siitä, miten päin paperi on asetettava, noudata näitä ohjeita.
Paperi saattaa syötettäessä liikkua sivuttain tai voi tapahtua paperitukos, riippuen paperin leikkauspinnasta. Paperin suunnan muuttaminen ja uudelleen asettaminen saattavat vähentää leikkauspinnan vaikutusta.
Jos paperi loppuu ja tulostus pysähtyy, aseta uusi paperinippu. Tulostus käynnistyy uudelleen, kun uusi paperipino on asetettu.
5
Työnnä paperikasetti varovasti takaisin laitteeseen.
Paperin koon tai tyypin muuttaminen
Jos asetat laitteeseen erityyppistä paperia, muista vaihtaa asetukset. Jos et vaihda asetuksia, laite ei voi tulostaa kunnolla. Paperikasetin paperikoon ja -tyypin määrittäminen
Kun muutat paperikoon, muuta paperikokomerkintä tarpeen mukaan (Asianmukaisen paperikokotarran kiinnittäminen). Huomaa, että paperikokotarrassa saattaa olla paperikokoja, jotka eivät ole käytettävissä laitteen kanssa.

Paperin lisääminen monitoimitasolle

1
Avaa monitoimitaso.
Vedä tason jatke ulos, kun lisäät isokokoista paperia.
2
Säädä paperinohjaimet paperin koon mukaan.
3
Valmistele paperi.
Ilmaa paperipino hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
Tuuleta paperipino hyvin kaikista neljästä reunasta.
Varmista, että paperiarkkien välillä on tarpeeksi ilmaa.
4
Työnnä paperia monitoimitasolle, kunnes se pysähtyy.
Aseta paperi tulostuspuoli alaspäin.
Kun paperi on kokonaan sisällä, esiin tulee ikkuna, jossa määritetään paperin koko ja tyyppi.
Älä ylitä rajoitusmerkkiä, kun lisäät paperia
Varmista, ettei paperipinon korkeus ylitä rajoitinviivaa (). Liian suuren paperimäärän lisääminen voi aiheuttaa paperitukoksia.
Jos käytät kirjekuoria tai paperia, jossa on logo, huomioi suunta, kun asetat niitä paperilähteeseen.
Kirjekuorten lisääminen
Esipainetun paperin lisääminen
5
Määritä paperin koko ja tyyppi. Monitoimitason paperikoon ja -tyypin määrittäminen
VINKIT
Tulostetun paperin taustapuolelle tulostaminen (2-puolisen sivun 2. puoli)
Voit tulostaa tulostetun paperin taustapuolelle. Suorista mahdolliset käpristymät ja aseta paperi monitoimitasolle tulostuspuoli alaspäin (aiemmin tulostettu puoli ylöspäin). Valitse sitten paperityypin valintaikkunassa <2. sivu 2- puol. arkista>.
Voit käyttää vain paperia, jolle on tulostettu tällä laitteella.
Kalvojen lisääminen
Jos useita kalvoja syötetään kerralla tai tapahtuu tukos, lisää kalvot yksi kerrallaan.
Jos jätät kalvoja paperikasetteihin tai monitoimitasolle, ne voivat tarttua toisiinsa ja aiheuttaa useiden kalvojen syötön tai tukoksen. Kun tulostus on suoritettu, palauta jäljellä olevat kalvot niiden alkuperäiseen pakkaukseen ja säilytä niitä viileässä ja kuivassa paikassa.
9EHU-00W