Faksien vastaanottaminen

Kun faksi vastaanotetaan

Käyttöpaneelin Käsittely/Tiedot-ilmaisin vilkkuu vihreänä. Kun vastaanotto on valmis, asiakirja tulostetaan automaattisesti ja ilmaisin sammuu.
Jos haluat peruuttaa vastaanoton, valitse  (Tilavalvonta)  <Vastaanotto>  <Työn tila>  valitse asiakirja  <Peruuta>.

Tulostuspaperi

Toimitettu faksi tulostetaan samankokoiselle paperille kuin vastaanotettu asiakirja. Jos samaa paperikokoa kuin toimitetussa faksissa ei ole käytettävissä, se voidaan tulostaa käyttäen jotain seuraavista tavoista tai erilaisten prosessien avulla riippuen vastaanotetusta asiakirjasta ja käytettävissä olevasta paperista.
Tulostaa vastaanotetun asiakirjan jakamalla sen usealle arkille muuttamatta sen kokoa.
Tulostaa niin, että vastaanotettua asiakirjaa suuremmalle paperille jää tyhjää tilaa.
Pienentää kuvan ja tekstin kokoa ja tulostaa sitten.
Faksitietopalvelujen vastaanotto
Noudata tallennettua viestiä ja kirjoita palvelun numero. Valitse sitten <Vastaanoton aloitus>.
Jos tarvitset lisätietoja itse palvelun käyttämisestä, ota yhteys palvelun tarjoajaan.
Faksien vastaanotto aliosoitteella
Laite tukee ITU-T*-standardin aliosoitteiden käyttöä. Vastaanottaaksesi asiakirjan aliosoitteella, katso <Välitysasetukset>.
* Lyhennys sanoista International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, joka on ryhmä joka tekee suosituksia maailmanlaajuisen telekommunikaation standardisoimiseksi.
VINKIT
Voit säästää paperia kun tulostat.
Tulostuksessa voit lisätä vastaanotettuihin asiakirjoihin tietoja, kuten vastaanoton ajan. <Tulosta vastaanottosivun alatunniste>
Jos asetat laitteen tarkistamaan vastaanottosalasanan aliosoiteliikennöinnissä, voit estää laitetta vastaanottamasta roskapostifakseja. <Vastaanoton salasana>
Jos valitset <Välitä tilap. tall. tiedostot muistivastaanottolokeroon> -asetukseksi <Kyllä>, voit välittää vastaanotetut asiakirjat laitteen tallennustilaan (muistivastaanottolokeroon), jos niitä ei voi tulostaa paperitukosten tai paperin loppumisen vuoksi. Tässä tapauksessa <Faksin muistinlukitus>/<Käytä I-faksin muistinlukitusta> -asetukseksi määritetään automaattisesti <Kyllä> ja välitetyt asiakirjat voidaan tarkistaa näytössä. Välitetyt asiakirjat voidaan myös tulostaa myöhemmin. (Vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen laitteeseen (Muistivastaanotto)) Voit palata tavalliseen tulostukseen määrittämällä <Faksin muistinlukitus>/<Käytä I-faksin muistinlukitusta> -asetukseksi <Ei>.
9EHU-075