<Faksiasetukset>

Määritä faksien vastaanotto- ja välitysasetukset.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<ECM RX>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Faksiasetukset>
Voit vastaanottaa fakseja käyttämällä ECM-virheenkorjausta.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<ECM RX>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jotta voit muodostaa yhteyden ECM:llä, ECM on asetettava sekä lähettävään laitteeseen että tähän laitteeseen.
Huonoista puhelinlinjoista johtuvia häiriöitä saattaa esiintyä, vaikka ECM olisikin käytössä.

<Faksivastaanottoraportti>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Faksiasetukset>
Faksin vastaanottoraportin avulla voit tarkistaa, vastaanotettiinko faksit onnistuneesti. Laite voidaan asettaa tulostamaan tämän raportin automaattisesti sen jälkeen, kun asiakirjat on vastaanotettu tai vain, jos vastaanottaminen epäonnistui. Faksin vastaanottoraportti
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Faksivastaanottoraportti>
<Vain virhetilassa>, <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Salaisen faksilokeron vastaanottoraportti>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Faksiasetukset>
Salaisen faksilokeron vastaanottoraportin avulla voit tarkistaa, onnistuiko faksien vastaanottaminen salaiseen faksilokeroon. Laite voidaan asettaa tulostamaan tämän raportin automaattisesti sen jälkeen, kun asiakirjat on vastaanotettu. Salaisen faksilokeron vastaanottoraportti
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Salaisen faksilokeron vastaanottoraportti>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Vast.oton aloitusnop.>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Faksiasetukset>
Voit vaihtaa vastaanoton aloitusnopeutta. Tämä asetus on hyödyllinen, kun asiakirjan vastaanoton aloittamisessa on huonosta linjasta johtuvia vaikeuksia.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Vast.oton aloitusnop.>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Määritä <Säädä nopeus automaattisesti käytettäessä VoIP:tä> -asetukseksi <On>, kun haluat lähettää ja vastaanottaa fakseja tarkemmin, kun linjassa tai vastaanottajan laitteessa esiintyy virheitä. Tiedonsiirtonopeudeksi rajoitetaan enintään <14400 bps>, mikä vähentää virheitä. Jos <Säädä nopeus automaattisesti käytettäessä VoIP:tä> -asetuksena on <Off>, nopeudeksi palaa kohdassa <Vast.oton aloitusnop.> näytetty nopeus.

<Vastaanoton salasana>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Faksiasetukset>
Voit asettaa salasanan ITU-T-standardille. Jos aliosoitetta ei ole asetettu asiakirjalle, joka on vastaanotettu käyttämällä ITU-T-standardia, vastaanottosalasana tarkistetaan. Jos löydetty salasana ei vastaa tällä toiminnolla asetettua salasanaa, tai jos vastaanottosalasanaa ei ole liitetty asiakirjaan, asiakirjaa ei vastaanoteta.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Vastaanoton salasana>
<Aseta>: <Salasana>, <Vahvista>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Etusija on aliosoitesalasanalla, jos vastaanotettu asiakirja on varustettu aliosoitteella, vaikka vastaanoton salasana olisikin asetettu.
ITU-T on lyhennys sanoista International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, joka on ryhmä, joka tekee suosituksia maailmanlaajuisen telekommunikaation standardisoimiseksi.
9EHU-0LA