Väriprofiilin rekisteröiminen tulostamista varten

Kun väriprofiili rekisteröidään laitteeseen, rekisteröidyt värit voidaan toistaa tulostuksen aikana. Näiden asetusten määrittämiseen tarvitaan pääkäyttäjän tai laitevastaavan oikeudet.
Voit rekisteröidä enintään yhdeksän profiilia.
Suorita aina automaattinen sävytyksen säätö (täyssäätö) ennen laitteen käyttämistä. Sävyjen säätäminen

Tiettyjen värien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä tiettyjä värejä toistettavaksi kaavion avulla. Rekisteröityjä profiileja ei voi käyttää PS-, PDF- tai Imaging (CMYK) -sivunkuvauskielten tai -tiedostomuotojen kanssa.
1
Lataa "Color Chart for Assigning RGB Values to Output Colors in Color Chart" (Värikartta RGB-arvojen määrittämiseksi värikartan tulostusväreille) käytönaikaisen oppaan verkkosivustosta.
2
Tulosta kartta laitteella.
1
Avaa kartta ja avaa tulostusajurin tulostusasetusikkuna.
2
Valitse laite ja valitse sitten [Tiedot] tai [Ominaisuudet].
3
Valitse [Perusasetukset]-välilehdessä [A4] tai [Letter] kohdassa [Sivukoko] ja [1-puolinen tulostus] kohdassa [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus].
4
Poista [Manuaalinen skaalaus] -valintaruudun valinta [Sivun määritykset] -välilehdessä.
5
Valitse [Manuaaliset väriasetukset] -valintaruutu [Laatu]-välilehdessä ja valitse [Väriasetukset].
6
Valitse [Sovitus]-välilehdessä [Ei ajurin sovitusta] kohdassa [Sovitustapa], poista [Sovelluksen värin sovituksen prioriteetti] -valintaruudun valinta ja valitse sitten [OK].
7
Valitse [Tulosta] tai [OK].
Kaavio tulostetaan.
3
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säädä kuvan laatu>  <Tallenna väriprofiilit> <Määritä RGB-arvot tulostus\nväreihin väritaulukossa>.
4
Luo profiili, jonka avulla voit rekisteröidä toistettavat värit.
Valitse jokin olemassa olevista rekisteröidyistä profiileista ja valitse <Monista>. Kirjoita seuraavaksi profiilin nimi ja valitse <OK>.
5
Valitse luotu profiili ja valitse <Seuraava>.
6
Paina <Lisää>.
Jos haluat muokata rekisteröityjä värejä, valitse <Muokkaa>.
Jos haluat muokata rekisteröityjä värejä, valitse <Poista>.
7
Kirjoita rekisteröitävän värin arvot.
Kirjoita luotavan värin RGB-arvot kohdassa <Kohde RGB> ja kirjoita <Arkki nro>, <Rivi> ja <Sarake> kyseiselle värille vaiheessa 2 tulostetusta kaaviosta.
Et voi rekisteröidä väriä, jolla on samat R-, G- ja B-arvot.
Esimerkki: Valkoinen (R,G,B)=(255,255,255), musta (R,G,B)=(0,0,0)
Et voi rekisteröidä uutta väriä, jolla on jo rekisteröidyt RGB-arvot.
8
Paina <OK>.
Tulosteväri lisätään.
Voit rekisteröidä enintään 168 väriä.
9
Paina <OK>.
Tulosteväritiedot on rekisteröity profiiliin.
Rekisteröity profiili otetaan käyttöön suorittamalla jokin seuraavista toiminnoista:
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  (Asetukset/Tallennus)  <Käytä muut. aset.> <Kyllä>.
Käynnistä laite uudelleen. Laitteen uudelleenkäynnistys

Värien tulostaminen toisesta laitteesta

Voit rekisteröidä tulostettavia värejä, joita käytetään toisessa Canon-laitteessa. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä joissakin malleissa, kuten niissä, joissa ei ole syöttölaitteita.
1
Lataa "Color Chart for Reproduducing Colors from Other Device" (Värikartta värien toistamiseen toisesta laitteesta) laitteen kaaviota varten käytönaikaisen oppaan verkkosivustosta.
2
Tulosta kartta laitteella.
1
Avaa kartta ja avaa tulostusajurin tulostusasetusikkuna.
2
Valitse laite ja valitse sitten [Tiedot] tai [Ominaisuudet].
3
Valitse [Perusasetukset]-välilehdessä [A4] tai [Letter] kohdassa [Sivukoko] ja [1-puolinen tulostus] kohdassa [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus].
4
Valitse [Manuaalinen skaalaus] -valintaruutu [Sivun määritykset] -välilehdessä ja aseta sen arvoksi 100 %.
5
Valitse [Manuaaliset väriasetukset] -valintaruutu [Laatu]-välilehdessä ja valitse [Väriasetukset].
6
Valitse [Sovitus]-välilehdessä [Ei ajurin sovitusta] kohdassa [Matching Mode], poista [Sovelluksen värin sovituksen prioriteetti] -valintaruudun valinta ja valitse sitten [OK].
7
Valitse [Tulosta] tai [OK].
Kaavio tulostetaan.
3
Lataa "Color Chart for Reproduducing Colors from Other Device" (Värikartta värien toistamiseen toisesta laitteesta) toisen laitteen kaaviota varten käytönaikaisen oppaan verkkosivustosta.
4
Tulosta toisella laitteella kaavio, jossa toistettavat värit näkyvät.
1
Avaa kartta ja avaa tulostusajurin tulostusasetusikkuna.
2
Valitse toinen laite ja valitse sitten [Tiedot] tai [Ominaisuudet].
3
Valitse [Perusasetukset]-välilehdessä [A4] tai [Letter] kohdassa [Sivukoko] ja [1-puolinen tulostus] kohdassa [1-puolinen/2-puolinen/Vihkotulostus].
4
Poista [Manuaalinen skaalaus] -valintaruudun valinta [Sivun määritykset] -välilehdessä.
5
Tulosta toisella laitteella käyttäen tämän laitteen asetuksia tulostettaville väreille.
5
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säädä kuvan laatu>  <Tallenna väriprofiilit> <Tuota värit uudelleen toisesta\nlaitteesta>.
6
Lataa vastaavat kaaviot syöttölaitteeseen päällekkäin siten, että toisen laitteen neljä arkkia ovat pohjalla ja tämän laitteen neljä arkkia päällä, ja valitse sitten <Aloita skann.>.
7
Kun skannaus on valmis, syötä <Profiilin nimi> ja valitse <OK>.
Profiilin rekisteröinti on valmis.
Et voi rekisteröidä profiilin nimeä, joka on jo rekisteröity.
Rekisteröity profiili otetaan käyttöön suorittamalla jokin seuraavista toiminnoista:
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  (Asetukset/Tallennus)  <Käytä muut. aset.> <Kyllä>.
Käynnistä laite uudelleen. Laitteen uudelleenkäynnistys

Tulostaminen käyttämällä rekisteröityä profiilia

Jos haluat tulostaa käyttäen rekisteröityä profiilia, suorita seuraavat toimet tulostinajurissa.
1
Avaa asiakirja ja avaa tulostusajurin tulostusasetusnäyttö.
2
Valitse laite ja valitse sitten [Tiedot] tai [Ominaisuudet].
3
Valitse [Manuaaliset väriasetukset] -valintaruutu [Laatu]-välilehdessä ja valitse [Väriasetukset].
4
Valitse [Sovitus]-välilehdessä [Ei ajurin sovitusta] kohdassa [Matching Mode], poista [Sovelluksen värin sovituksen prioriteetti] -valintaruudun valinta ja valitse sitten [OK].
5
Valitse rekisteröity profiili kohdassa [Sovitusmenetelmä] ja valitse [OK].

Käytettäessä PS-tulostinta

1
Avaa asiakirja ja avaa tulostusajurin tulostusasetusnäyttö.
2
Valitse laite ja valitse sitten [Tiedot] tai [Ominaisuudet].
3
Valitse [Väri]-välilehdessä [Laitelinkkiprofiili] kohdassa [RGB-sovitustapa].
4
Valitse rekisteröity profiili kohdassa [RGB-tulo (valo+väriav.)] ja valitse [OK].
9EHU-0S3