Skannaa ja tallenna -asetusikkuna ja toiminnot

Kun skannaat alkuperäisiä valitsemalla <Päävalikko>-näytössä <Skannaa ja tallenna> ja sitten <Lokero>, <Lisätila>, <Verkko> tai <Muistiväline>, seuraava asetusnäyttö avautuu.

Tallennuspaikka

Lokero, Lisätila, Verkko tai  Muistiväline näkyy.
Kohdassa Lokero, lokeron numero ja nimi näkyvät kuvakkeen vieressä.
Kohdassa Lisätila/verkko/muistiväline hakemiston polku näkyy kuvakkeen vieressä.

Paina tätä kuvaketta ja tallenna nykyiset asetukset kohtaan <Suosikkiasetukset> kohdassa tai Henkilökohtainen-/Jaettu-painikkeeseen. Usein käytettyjen asetusten ja vastaanottajien tallentaminen henkilökohtaisiin/jaettuihin painikkeisiin <Päävalikko>-näytössä

Nykyinen asetustila ja asetuspainikkeet

Näyttää asetustilan kuten tarkkuuden, suurennuksen ja skannauskoon. Muista varmistaa asetukset skannataksesi oikein. Vaihtaaksesi asetukset, paina painiketta näytön alapuolella. Lisätietoja tiedostomuodoista on kohdassa Järjestelmäasetukset.
Voit valita skannauksen väritilan valitsemalla <Valitse väri>. Voit valita seuraavat skannausasetukset.
Lokero: <Autom. (Väri/Mustav.)>, <Täysväri>, <Mustavalkoinen>
Muu kuin lokero: <Autom. (Väri/Harm.)>, <Autom. (Väri/Mustav.)>, <Täysväri>, <Harmaasävy>, <Mustav.>
Värillisen alkuperäisen tilasta riippuen se saatetaan havaita mustavalkoisena skannattaessa, vaikka asetus <Autom. (Väri/Harm.)> tai <Autom. (Väri/Mustav.)> olisi käytössä. Jos haluat välttää tämän, aseta väritilaksi <Täysväri>.
Kun on tarpeen määrittää tietty koko, valitse <Skannauskoko> ja määritä skannattavan alkuperäisen koko.
Aseta <Tarkkuus>-asetukselle korkea arvo, kun haluat skannata alkuperäisen selkeästi, ja aseta <Tarkkuus>-asetukselle matala arvo, kun haluat pienentää tiedostokokoa. Voit valita seuraavat tarkkuudet.
Muu kuin lokero: Katso "Skannaustarkkuus" kohdassa "Skannaus laitteesta". Lähetystoiminnot
Lokerolle tarkkuus on kiinteä 600 dpi x 600 dpi.
Valitse <Tiedostomuoto>, kun haluat muuntaa skannatut tiedot digitaaliseksi tiedostoksi, kuten PDF-tiedostoksi. Voit valita muunnon tiedostomuodon tarkoituksen ja käyttöympäristön mukaan.

<Suosikkiasetukset>

Tallenna usein käytetyt skannausasetukset tänne edeltäkäsin, jolloin voit vaivattomasti hakea ne tarvittaessa.

<Palauta alkuasetukset>

Muuttaa skannausasetuksen kohdassa <Muuta oletusasetuksia> tallennettuihin asetusarvoihin.  <Muuta oletusasetuksia>

<Lisäasetukset>

Voit määrittää sellaisten toimintojen asetukset jotka eivät näy kohdassa /. Lisätietoja asetuksista on kohdassa Lisäasetukset.

Toimintojen asetuspainikkeet

Näyttää useimmin käytetyt painikkeet. Asetusten tila näkyy painikkeista. Vaihtaaksesi asetuksia, paina haluamaasi painiketta.
Jos valitset <Alkuperäisen tyyppi>, voit valita skannaustilan manuaalisesti alkuperäisten tyypin mukaan, esimerkiksi pelkästään tekstiä sisältävä materiaali tai lehdet, joissa on kuvia. Voit säätää teksti-/valokuva-käsittelyn tasoa valitsemalla <Säädä taso> . Valitse <Teksti etusijalla> tai <Valokuva etusijalla>.
Jos valitset <Alkup. sisällön suunta>, voit määrittää valotuslasille tai syöttölaitteeseen asetetun alkuperäisen suunnaksi vaaka- tai pystysuunnan.
Jos valitset <2-puol. alkuperäinen>, voit skannata automaattisesti asiakirjan etupuolen ja taustapuolen.

<Tiedostonimi>

Paina nimetäksesi tiedoston tallennettaessa.
Tiedoston nimessä ei voi käyttää seuraavia merkkejä: \ / : , * ? " < > |. Et myöskään voi käyttää merkkiä . (piste) tai välilyöntiä tiedostonimen ensimmäisenä tai viimeisenä merkkinä.
Jos et määritä mitään, tallennuspäiväys ja aika nimetään automaattisesti tiedoston nimeksi. Jos tiedosto on tallennettu esimerkiksi JPEG:nä iltapäivällä klo 1:05:12 lokakuun 30. päivänä 2015, sen nimeksi tulee "20151030130512.jpg".
Jos tiedoston nimi on liian pitkä, tiedoston sijainnin ilmaiseva polku saattaa ylittää enimmäismäärän 256 merkkiä, jolloin nimeä ei voi määrittää.
Jos syötät tiedoston nimen joka on jo tallennuspaikassa, (1) - (9) lisätään tiedoston nimeen, kuten, "a(1).pdf" (lukuun ottamatta lokerossa olevia tiedostoja).
Jos <Jaa sivuihin> on valittu tiedostomuotoa määritettäessä, kolminumeroinen sivunumero lisätään tiedostonimen perään. Jos tiedoston nimi on esimerkiksi "a.pdf", tiedosto jaetaan tallennettaessa osiin "a_001.pdf", "a_002.pdf" ja "a_003.pdf".

<Peruuta>

Peruuttaa skannausasetukset ja palaa tiedoston valintaikkunaan.
Jäljellä olevien sivujen määrä näytetään, jos sivumääräraja on asetettu osastotunnusten hallinnassa. Tietoja osastotunnusten hallinnasta ja sivumäärärajoista on kohdassa Osastotunnusten hallinta-asetusten määrittäminen.
9EHU-0AS