Installeren MEAP-toepassingen

Voordat u een MEAP-toepassing installeert, moet u eerst een "licentiebestand" opvragen via de computer. Nadat u het licentiebestand hebt opgehaald, opent u de SMS vanaf de Remote UI (UI op afstand) om de MEAP-toepassing te installeren.
U kunt het aantal geïnstalleerde toepassingen en de gebruikte ruimte op het opslagapparaat controleren. MEAP-toepassingen beheren
Als bij uw MEAP-toepassing geen licentietoegangsnummer is gevoegd, wordt uw licentiebestand aangeleverd door de leverancier van uw MEAP-toepassing. De licentiesleutel en het licentiebestand die in dit onderdeel worden beschreven zijn niet vereist. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding bij elke MEAP-toepassing.
Afhankelijk van de MEAP-toepassing kan een specifieke voorwaarde nodig zijn voor installatie. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de MEAP-toepassing die u wilt gebruiken.
Er kunnen maximaal 19 MEAP-toepassingen worden geïnstalleerd.

Licentiebestand opvragen

De volgende gegevens zijn vereist voor het ophalen van een licentiebestand.
Het "licentietoegangsnummer" op de verpakking van de MEAP-toepassing.
Het "serienummer" van de machine verschijnt linksonder op het scherm wanneer u op  (Teller/Apparaatgegevens) of de toets [Teller/Apparaatgegevens] drukt* (modellen met een staand bedieningspaneel).
* U kunt het serienummer ook via het SMS-scherm controleren. MEAP-toepassingen beheren
1
Open een webbrowser voor toegang tot http://www.canon.com/lms/license/
2
Volg de instructies op het scherm om het licentiebestand op te vragen.
Nadat u het licentiebestand hebt opgehaald, opent u de SMS om de MEAP-toepassing te installeren.

De toepassing installeren

1
Meld u aan bij de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Service Management Service] op de portaalpagina.
3
Klik op [Install MEAP Application].
4
Klik op [Browse...], geef het toepassingsbestand en het licentiebestand op en klik op [OK].
Bestanden met de extensie "jar" zijn toepassingsbestanden.
Bestanden met de extensie "lic" zijn licentiebestanden.
5
Selecteer de bewerking die na installatie moet worden uitgevoerd.
Om de toepassing na installatie te starten, selecteert u [Install and Start]. Als u de toepassing na installatie niet wilt starten, selecteert u [Only Install].
6
Klik op [Install]  [Yes].
Wanneer het scherm met de licentieovereenkomst wordt getoond, bevestigt u de inhoud en klikt u op [I Accept].
Wanneer de installatie is voltooid, wordt het scherm MEAP-toepassingenbeheer weergegeven.
Afhankelijk van de MEAP-toepassing kan de gebruikershandleiding of verwante software worden gedownload via de volgende URL. http://canon.com/fau/downloads
U kunt in dezelfde procedure als de installatie een upgrade uitvoeren van de versie van de MEAP-toepassing. Stop de MEAP-toepassing op het SMS-scherm voordat u gaat installeren. MEAP-toepassingen beheren
De maximale opslagapparaatruimte die toepassingen kunnen gebruiken is ongeveer 4 GB.
Als de machine wordt uitgeschakeld terwijl een toepassing wordt geïnstalleerd, wordt er mogelijk een foutbericht weergegeven op de installatiepagina voor SMS en wordt de installatie mogelijk geannuleerd. Probeer in dat geval de MEAP-toepassing opnieuw te installeren nadat de machine opnieuw is opgestart (door de hoofdschakelaar uit en daarna weer aan te zetten). Voor instructies over het in- en uitschakelen van de machine raadpleegt u De machine uitzetten, De machine aanzetten.
9EHW-0UL