Getallen en symbolen aan kopieën toevoegen

U kunt paginanummers, beheernummers, datums, enz. toevoegen tijdens het kopiëren. U kunt ook stempels toevoegen met de tekst "Vertrouwelijk", enz. Dat maakt het beheer makkelijker, bijvoorbeeld als u meerdere kopieën van documenten distribueert.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Paginanummering>, <Kopiesetnummering>, <Watermerk> of <Datum afdrukken>.
5
Selecteer het afdrukformaat.
Als u in stap 4 de optie <Kopiesetnummering>, <Watermerk> of <Datum afdrukken> hebt opgegeven, hoeft u geen instellingen te selecteren. Ga verder naar stap 6.
6
Selecteer de afdrukpositie.
7
Selecteer de richting van het geplaatste origineel.
Zoals op onderstaande afbeeldingen wordt aangegeven, selecteert u <Boven aan verste rand> als het origineel staand is geplaatst met de afdrukzijde naar u toe, en selecteert u <Boven aan zijrand> als het liggend is geplaatst.
<Boven aan verste rand>
<Boven aan zijrand>
8
Geef de af te drukken inhoud op.
9
Druk op <OK>  <Sluiten>.
10
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
Kopiesetnummers worden op alle gekopieerde pagina's afgedrukt.
Kopiesetnummers kunnen samen met datums of tekst worden afgedrukt. <Instellingen Kopiesetnummering optie>
De tekst voor <Paginanummering> en <Watermerk> kan ook worden geselecteerd uit de tekst die is geregistreerd in <Registreer tekens voor paginanummering/watermerk>.
Als u twee van de modi <Paginanummering>, <Watermerk>, <Datum afdrukken> of <Kopiesetnummering> instelt voor afdrukken op dezelfde plaats, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u wilt afdrukken met deze instellingen wanneer u op  (Start) drukt.
Als u <Instellingen Kopiesetnummering optie> instelt op <Aan>, worden de instellingen die u kunt opgeven, als volgt gewijzigd. <Instellingen Kopiesetnummering optie>
U kunt <Volledige oppervlak> en <Cijfers op 5 plaatsen> niet meer selecteren voor afdrukposities in de modus Kopiesetnummering.
De nummerformaten van de modus Kopiesetnummering worden <10,5 pt>, <12,0 pt> en <14,0 pt>.
9EHW-06J